B&F: Ανακοίνωση

B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Ανακοίνωση επανέναρξης προγράμματος αγοράς ιδίων ομολογιών

Η Εταιρεία με την επωνυμία “B&F Α.Β.Ε.Ε. Ενδυμάτων”, κατ’ εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2016/1052, γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι το Δ.Σ. της εταιρείας αποφάσισε στις 8/4/2021 την επανέναρξη του προγράμματος αγοράς ιδίων ομολογιών που εκδόθηκαν δυνάμει του από 26/06/2018 Κοινού Ομολογιακού Δανείου που διαπραγματεύεται στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 62 του ν. 4548/2018 και έως του ποσού των 3.000.000 ευρώ με μέση τιμή κτήσης τα 940 ευρώ ανά ομολογία , με σκοπό την εν συνεχεία ακύρωση τους και την εντεύθεν απομείωση του δανεισμού της καθώς και την βελτίωση των χρηματοοικονομικών της δεικτών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ