B&F Ενδυμάτων: Aνακοίνωση

Η Εταιρεία με την επωνυμία “B&F A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ”, βάση των συμβατικών της υποχρεώσεων που απορρέουν από το 27.06.2018 Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου ποσού είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ (€25.000.000), ανακοινώνει ότι η επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής της ικανότητας από την Εταιρεία “ICAP A.E.” την κατέταξε εκ νέου στη διαβάθμιση B (διατήρηση). Επιπλέον στην εταιρεία προστέθηκε αρνητική τάση (negative Outlook) για τους επόμενους 4 μήνες, προκειμένου στο τέλος του παραπάνω διαστήματος να επαναξιολογηθεί με νεότερα δεδομένα και στοιχεία σχετικά με την πορεία και τις επιπτώσεις της επιδημίας του COVID-19 και των εξελίξεων που προκύπτουν τόσο στον κλάδο δραστηριότητάς της όσο και εν γένει στην Ελληνική, Ευρωπαϊκή και παγκόσμια οικονομία. Η διαβάθμιση Β υποδηλώνει χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες ενδέχεται να επηρεαστούν αλλά σε µικρό βαθµό από δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σχετικά σταθερή. Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση Β χαρακτηρίζονται από τα ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα τους, τη σταθερή πορεία και την ικανοποιητική θέση τους στην αγορά.

(Πηγή: https://dir.icap.gr/mailimages/icap.gr/ratings_analytics/ICAP%20Credit%20Rating%20Gr.pdf)