B&F ΑΒΕΕ Ενδυμάτων: Ακύρωση ιδίων ομολογιών

B & A.B.E.E. ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ

Ανακοίνωση Ακύρωσης Ιδίων Ομολογιών

Η  Εταιρεία “B&F Α.Β.Ε.Ε. Ενδυμάτων” γνωστοποιεί προς τους κ.κ. ομολογιούχους τα εξής:

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στις 11/01/2018 έλαβε απόφαση για έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου διαπραγματεύσιμου στο Χ.Α. με δημόσια προσφορά, διάρκειας 5 ετών. Το ύψος του δανείου ανέρχεται σε € 25.000.000 και διαιρείται σε 25.000 ανώνυμες ομολογίες ονομαστικής αξίας €1.000 εκάστη, οι οποίες εισήχθησαν προς διαπραγμάτευση στο Χ.Α. στις 27/06/2018 με σταθερό επιτόκιο 4,95%.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατόπιν της έκδοσης του Κοινού Ομολογιακού Δανείου στις 26/06/2018, στις από 29/10/2019 και 24/06/2020 συνεδριάσεις του, αποφάσισε ότι με σκοπό την απομείωση του δανεισμού της Εταιρείας κρίνεται απαραίτητο να αγορασθεί μέρος του δανείου, οι ομολογίες του οποίου στη συνέχεια σύμφωνα με το νόμο πρόκειται να ακυρωθούν.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος η Εταιρεία έχει προβεί μέσω του Μέλους του Χρηματιστηρίου Αθηνών ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΕΠΕΥ στην αγορά συνολικά 4.471 ιδίων ομολογιών οι οποίες αντιστοιχούν στο 9,67% του συνόλου των ομολογιών. Από τον συνολικό ως άνω αριθμό των ομολογιών έχουν ήδη ακυρωθεί με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στις 18/11/2019 και στις 3/06/2020 οι 2.273 ομολογίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,09% του συνόλου των ομολογιών και εν συνεχεία το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας στην από 19/11/2020 συνεδρίασή του αποφάσισε την ακύρωση των υπόλοιπων 2.198 ιδίων ομολογιών τις οποίες απέκτησε από τις 20/08/2020 έως και τις 18/11/2020.

Διευκρινίζεται ότι από το συνολικό ποσό των 3.994.817,33€ που διατέθηκε για την απόκτηση των 4.471 ομολογιών, ποσό ύψους 2.400.000,00€ δαπανήθηκε κατά το διάστημα από 1/1/2020 μέχρι 18/11/2020 ως προεκπλήρωση της υποχρέωσης της εταιρείας να διαθέτει 1.200.000€ για το έτος 2020 και 1.200.000€ για το έτος 2021 με σκοπό την απομείωση του ύψους του ομολογιακού δανείου μέσω της απόκτησης και της εν συνεχεία διαγραφής ίδιων ομολογιών που προβλέπεται στην από 27/12/2019 Επαναληπτική Συνέλευση  των ομολογιούχων δανειστών.

Κατόπιν των ανωτέρω και σε συνέχεια της σχετικής ενημέρωσης προς το Χρηματιστήριο Αθηνών, από τις 15/12/2020 παύει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 2.198 ομολογιών της Εταιρείας, οι οποίες ακυρώνονται. Μετά την ακύρωση, το σύνολο των διαπραγματεύσιμων ομολογιών στο Χ.Α. θα ανέρχεται σε 20.529 ομολογίες.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι κ.κ. ομολογιούχοι δανειστές της Εταιρείας μπορούν να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εταιρικών Ανακοινώσεων και Εξυπηρέτησης Ομολόγων (τηλ. 210-2509000, κος Νικόλαος Καπίρης).

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΙΔΙΩΝ ΟΜΟΛΟΓΙΩΝ