Αυξήθηκαν κατά 49,2% οι αποζημιώσεις στις ασφαλίσεις πληρωμάτων πλοίων

  • Η μέση πληρωθείσα ζημία έφτασε το 2019 τα 1.186 ευρώ, ενώ το 2018 τα 767 ευρώ