Αύξηση 148% των κενών θέσεων εργασίας στο α’ τρίμηνο του 2022

Μεγάλη αύξηση παρουσίασε ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας το α’ τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το σύνολο της οικονομίας, εκτός από τον Πρωτογενή Τομέα και τις Δραστηριότητες των Νοικοκυριών.

Ειδικότερα, ο αριθμός των κενών θέσεων εργασίας κατά το α’ τρίμηνο του 2022 παρουσιάζει αύξηση κατά 148,4% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο του 2021 (16.603 και 6.685 αντίστοιχα), έναντι μείωσης 30,5% κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2021 με το 2020.

Στο επόμενο γράφημα παρουσιάζονται οι κενές θέσεις εργασίας και η ετήσια μεταβολή για κάθε τρίμηνο της περιόδου 2009-2022.