Αυξάνεται κατά τρεις μήνες η θητεία στον Στρατό Ξηράς

Αυξάνεται κατά τρεις μήνες η θητεία στον Στρατό Ξηράς σύμφωνα με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, το οποίο έκανε δεκτή τη σχετική εισήγηση των Γενικών Επιτελείων.

Συγκεκριμένα, εξισώνεται η διάρκεια της πλήρους θητείας των οπλιτών του Στρατού Ξηράς με τη διάρκεια της θητείας των οπλιτών σε Πολεμικό Ναυτικό και Πολεμική Αεροπορία (12 μήνες για τους υπόχρεους πλήρους θητείας αντί για εννέα που ισχύει σήμερα). Η αυξημένη θητεία θα ισχύσει από την επόμενη σειρά κατάταξης.

Σε ό,τι αφορά τους στρατιώτες που είναι υπόχρεοι μειωμένης θητείας (πολύτεκνοι, προστάτες οικογενειών κτλ) αυτή πλέον καθορίζεται στους οκτώ από εννέα μήνες που είναι σήμερα.

Ως προς τη θητεία των δόκιμων έφεδρων αξιωματικών και των έφεδρων ανθυπολοχαγών του Στρατού Ξηράς, αυτή εξισώνεται με τη διάρκεια της θητείας των αντίστοιχων κατηγοριών του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας (17 μήνες αντί για 14 που ισχύει σήμερα).

Καθορίζεται επίσης διάρκεια θητείας 14 μηνών για τους δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και τους έφεδρους ανθυπολοχαγούς του Στρατού Ξηράς που υπηρετούν στη Θράκη και στα νησιά του Αιγαίου, κάτι το οποίο ισχύει ήδη για τους επίκουρους σημαιοφόρους του Πολεμικού Ναυτικού και τους δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς και τους έφεδρους ανθυποσμηναγούς της Πολεμικής Αεροπορίας που υπηρετούν σε μονάδες που εδρεύουν στις αντίστοιχες περιοχές.