Αυτή είναι η πρόταση Μισέλ για τον προϋπολογισμό την περίοδο 2021-27 και το ταμείο ανάκαμψης

Ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σάρλ Μισέλ παρουσίασε σήμερα  το νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο για το ΠΔΠ 2021-27 και το πλάνο ανάκαμψης, μετά από εντατικές συζητήσεις με τα Κράτη Μέλη.

Το νέο διαπραγματευτικό πλαίσιο όπως ο ίδιος τόνισε βασίζεται στις έννοιες “συνοχή, σύγκλιση και αναμόρφωση”.

Ο Σάρλ Μισέλ παρουσίασε τα 6 δομικά στοιχεία μιας πιθανής μελλοντικής συμφωνίας:

Πρώτον συνολικό μέγεθος 1.074 δισ.ευρώ για το μέγεθος του ΠΔΠ 2021 – 27, το οποίο βασίζεται στην πρόταση του Φεβρουαρίου και 2 χρόνια διαπραγματεύσεων.

Δεύτερον οι επιστροφές (rebates), θα παραμείνουν για Δανία, Σουηδία, Γερμανία και Αυστρία, θα διατηρηθούν στα υφιστάμενα επίπεδα.

Σε σχέση με το ταμείο ανάκαμψης, αυτό θα φτάσει τα 750 δισ.ευρώ με δανεισμό της Κομισιόν από τις αγορές, με νέους  ίδιους πόρους και θα είναι ένα “εξαιρετικό και άπαξ εργαλείο”.

Προτείνει να διατηρηθεί η αναλογία 2 προς 1 σε επιχορηγήσεις και δάνεια (500 -250 δισ.ευρώ) για να μην επιβαρυνθούν τα Κράτη Μέλη ως προς το χρέος, με στόχο να μην πληγεί η κοινή αγορά.

Η κλείδα κατανομής του ταμείου ανάκαμψης θα αλλάξει ως εξής:  το 70% θα κατανεμηθεί στα πρώτα δύο χρόνια 2021-22 με βάση την πρόταση της Κομισιόν και το 30% το 2023 – 26 με βάση την ανάπτυξη του 2022

Σε σχέση με την διακυβέρνηση και την αιρεσιμότητα, τα κράτη θα πρέπει να φέρουν εθνικά επενδυτικά μεταρρυθμιστικά προγράμματα για το διάστημα 2021-23 με βάσει τις ανά κράτος συστάσεις της Κομισιόν (CSRs) που θα επανεξεταστούν το 2022. Το Συμβούλιο θα εγκρίνει τα σχετικά προγράμματα τόσο κατά τη σύνταξη, όσο και κατά την πιστοποίηση της υλοποίησής τους.

Πρέπει να τηρείται ο στόχος για χρήση του 30% των χρημάτων για λόγους κλιματικής αλλαγής για να επιτευχθεί κλιματική ουδετερότητα το 2050 και οι ενδιάμεσοι στόχοι του 2030.

Επιπλέον πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια του κράτους δικαίου και αυτά θα συνδεθούν με τη χρηματοδότηση, η οποία θα τερματίζεται  με ενισχυμένη πλειοψηφία, με βάση πρόταση Κομισιόν και του Ελεγκτικό Συνέδριο της ΕΕ. Κονδύλια θα πρέπει να κατανεμηθούν στον πλουραλισμό των μέσων ενημέρωσης και την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης.

Σε σχέση με την αποπληρωμή, η πρόταση Μισέλ προβλέπει να αρχίσει το 2026, με στόχο να πιεστεί το Συμβούλιο να καταλήξει σε συμφωνία για τους ίδιους πόρους νωρίτερα.

Συγκεκριμένα προτείνει από το 2021 φόρο στα πλαστικά, ψηφιακός φόρος από το 2022 και τέλος στην εμπορία CO2 και στο μέλλον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών.

Τέλος σε σχέση με το Brexit, προβλέπει ένα αποθεματικό 5 δισ.ευρώ για τις απρόβλεπτες δαπάνες που  ενδεχομένως να προκύψουν από έλλειψη συμφωνίας.