Axia- Συστημικές Τράπεζες: Περιθώρια ανόδου για τις μετοχές τους από 64% μέχρι 112%(!)…

Της Ελευθερίας Κούρταλη@capital.gr (απόσπασμα) 

Σύμφωνα με την Axia η ανάπτυξη του δανεισμού για το σύνολο του κλάδου αναμένεται να είναι πολύ υψηλότερη από αυτήν που εκτιμάται σήμερα, χάρη, μεταξύ άλλων, στην υψηλή ανάπτυξη του ελληνικού ΑΕΠ αλλά και της πιθανής επιστροφής των θεραπευμένων δανείων από τους servicers προς τις τράπεζες.

  • Πιο αναλυτικά, όπως σημειώνει η Axia, σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις, η Ελλάδα πρόκειται να επωφεληθεί από έτη βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και συνεπώς η αγορά αναμένει αύξηση δανεισμού 6-7 δισ. ευρώ ετησίως (περίπου 5%).
Ωστόσο, με βάση την ανάλυση της Axia, αυτή η ανάπτυξη θα μπορούσε να ενισχυθεί από δύο παράγοντες:

(α) την αναμενόμενη επιστροφή της Ελλάδας στον ιστορικό μέσο όρο σε όρους δανείων/ΑΕΠ και (β) την πολλαπλασιαστική επίδραση στην αύξηση των δανείων σε περιόδους αύξησης του ΑΕΠ πάνω από τον μέσο όρο.

Κατά την άποψη της Axia, αυτοί οι παράγοντες, οι αλλιώς “X factors” όπως τους αποκαλεί, θα μπορούσαν να ενισχύσουν την καθαρή επέκταση του δανεισμού με σύνθετο ρυθμό ετήσιας ανάπτυξης (CAGR)  περίπου 10% έως το 2024, που είναι διπλάσιο από τις τρέχουσες εκτιμήσεις.

Επιπλέον, η ανάπτυξη θα μπορούσε να ενισχυθεί περαιτέρω μέσω και ενός τρίτου Χ factor, της πιθανής “επανένταξης” των θεραπευμένων δανείων που θα επιστρέψουν από τους NPE servicers, μία διαδικασία η οποία βέβαια δεν είναι ακόμη τόσο κοντά στο να συμβεί.

Οι επικαιροποιημένες προβλέψεις του οίκου παραμένουν στη συντηρητική πλευρά και δεν ενσωματώνουν την παραπάνω εκτιμώμενη επέκταση δανεισμού και τους παράγοντες -έκπληξη που προαναφέρονται.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Axia επιβεβαιώνει τις αξιολογήσεις buy και για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες και εκτιμά ότι θα υπάρξουν πληρωμές μερισμάτων από τρεις (Eurobank, Εθνική και Alpha Bank με βάση με βάση τη χρήση του 2022 και μετά).

Όπως επισημαίνει, όλες οι μετοχές των ελληνικών τραπεζών έχουν σημαντικά περιθώρια ανόδου, με την Εθνική Τράπεζα να εμφανίζει περιθώριο της τάξης του +112% από τα τρέχοντας επίπεδα και με βάση την τιμή-στόχο των 6,00 ευρώ (“ανεβασμένη” από τα 4,30 ευρώ πριν)

  • την Alpha Bank να έχει περιθώριο ανόδου της τάξης του 71% με τιμή στόχο το 1,80 ευρώ από  1,65 ευρώ πριν, την Eurobank με περιθώριο ανόδου 67% και τιμή στόχο το 1,50 ευρώ από 1,20 ευρώ πριν και την Τράπεζα Πειραιώς με περιθώριο ανόδου 64% με βάση την τιμή στόχο των 2,15 ευρώ η οποία παραμένει αμετάβλητη.

H Axia αυξάνει τον ορίζοντα των προβλέψεών της στο 2024 και όπως επισημαίνει ενσωματώνει την περίοδο που αναμένει ότι η Ελλάδα θα φτάσει σε επενδυτική βαθμίδα (δηλαδή το 2023). Οι προβλέψεις της δεν λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες που αναλύθηκαν παραπάνω, καθώς οι συντηρητικές υποθέσεις της οδηγούν ήδη σε σημαντικά ανοδικά περιθώρια για τις μετοχές τους.

  • Ελκυστικές αποτιμήσεις σε όλες τις ελληνικές τράπεζες

Κατά τον οίκο, η Εθνική Τράπεζα προσφέρει τα υψηλότερα περιθώρια ανόδου καθώς επωφελείται από την εκκαθάριση του ισολογισμού της, διατηρώντας παράλληλα υψηλούς δείκτες κεφαλαίου.

Τα σημαντικά πλεονάζοντα κεφάλαια, σε συνδυασμό με την ισχυρή οργανική παραγωγή κεφαλαίου, της επιτρέπει να έχει πρόσθετη ευελιξία για διανομή κεφαλαίων, επενδύσεις οργανικά ή μέσω συγχωνεύσεων και εξαγορών και ενδεχομένως να είναι επιθετικός αγοραστής θεραπευμένων/αναδιαρθρωμένων δανείων καθώς αυτά επιστρέφουν από τους servicers.

Κατατάσσει επίσης και την Eurobank υψηλά λόγω της ορατότητας της μελλοντικής της κερδοφορίας, δεδομένης της έγκαιρης παράδοσης του σχεδίου μετασχηματισμού της έναντι των υπόλοιπων τραπεζών, του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού της προφίλ και μιας “συναρπαστικής αποτίμησης”, όπως την χαρακτηρίζει.

Η Alpha Bank προχωρά προς το τέλος του πλάνου derisking και αναμένεται να φτάσει σε μονοψήφιο δείκτη NPE στις αρχές του 2022, που είναι και το διάστημα κατά το οποίο  ο όμιλος θα μπορεί να ξεκινήσει την οργανική ανάπτυξη κεφαλαίων.

Για την Τράπεζα Πειραιώς προβλέπει άλλη μια χρονιά επικεντρωμένη στην υλοποίηση του επιχειρηματικού της σχεδίου με την πιο επιθετική μείωση NPEs σε σχέση με όλες τις άλλες συστημικές τράπεζες. Ομοίως με τις άλλες τράπεζες, μόλις αλλάξει η σελίδα για τις ενέργειες derisking και κεφαλαίου, η Πειραιώς αναμένεται να επιστρέψει στην κανονική πορεία δράσης.

Όπως επισημαίνει η Axia, είναι σημαντικό το ότι ενσωματώνει στα μοντέλα υπολογισμούς της τα πρώτα μερίσματα από τις ελληνικές τράπεζες μετά την κρίση, αναμένοντας την Eurobank και την Εθνική να διανείμουν μέρισμα από την χρήση του 2022 και την Alpha Bank από τη χρήση του 2023. Αυτό αποτελεί απόδειξη της θεμελιώδους βελτίωσης που έχει επιτύχει το ελληνικό τραπεζικό σύστημα τα τελευταία δύο χρόνια.