ΑΒΑΞ: Κέρδη 3,4 εκατ. έναντι ζημιών στο α’ εξάμηνο – Υψηλό ανεκτέλεστο υπογεγραμμένων συμβάσεων

Η σημαντική ενίσχυση του ανεκτέλεστου υπολοίπου έργων, η βελτίωση της απόδοσης των έργων και της συνολικής κερδοφορίας και η ολοκλήρωση μιας σειράς μεγάλων συμβάσεων, κυρίως στο εξωτερικό, ήταν τα στοιχεία που σηματοδότησαν την πορεία του Ομίλου ΑΒΑΞ  κατά το α’ εξάμηνο του 2023.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του έτους, ο Όμιλος ανέλαβε σημαντικά νέα έργα, τα οποία αύξησαν εκ νέου το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων.

Υψηλό ανεκτέλεστο υπογεγραμμένων συμβάσεων

Στο τέλος του Α’ εξαμήνου του 2023, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων έργων του Ομίλου, αυξήθηκε σημαντικά και έφτασε τα €2,7 δις, έναντι €1,86 δις στο τέλος του 2022. Η δυναμική αυτή τάση συνεχίστηκε και μετά τις 30.06.2023, με τον Όμιλο να έχει αναλάβει νέες συμβάσεις συνολικής αξίας €478 εκατ., διαμορφώνοντας το ανεκτέλεστο υπόλοιπο σε €3,2 δις.

Αξίζει να τονιστεί ότι, ο Όμιλος τον Μάιο υπέγραψε σύμβαση προϋπολογισμού €673,5 εκατ. για την κατασκευή σταθμού παραγωγής ενέργειας ισχύος 1.750 ΜW στη Ρουμανία. Παράλληλα, τον Αύγουστο ο Όμιλος ΑΒΑΞ υπέγραψε τη μεγαλύτερη σύμβαση κτιριακού έργου στη χώρα, την κατασκευή τριών νέων Νοσοκομείων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προϋπολογισμού €443 εκατ. Πρόκειται για δύο σημαντικά έργα συνολικής αξίας €1,1 δις που ενίσχυσαν περαιτέρω το ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων έργων. 

Ολοκλήρωση πώλησης κλάδου ενέργειας

Κατά το Α’ Εξάμηνο, ο Όμιλος ΑΒΑΞ προχώρησε στην ολοκλήρωση της απο-επένδυσης από τον Τομέα της Ενέργειας και στη διακοπή της Δραστηριότητας Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, σε συνέχεια της επιτυχημένης πώλησης του χαρτοφυλακίου ΑΠΕ στην ΔΕΗ Ανανεώσιμες το 2022, η ΑΒΑΞ προχώρησε εντός του 2023 στην πώληση της Volterra, η οποία δραστηριοποιείται στη λιανική και χονδρική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης της εμπορίας ενέργειας εκκρεμεί η έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Κεφαλαιοποιώντας τη σημαντική τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει ο Όμιλος ΑΒΑΞ  τα προηγούμενα χρόνια, συνεχίζει να δραστηριοποιείται στον πολλά υποσχόμενο τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,  μέσω της θυγατρικής εταιρείας ΙΞΙΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ που δραστηριοποιείται στον Τομέα Ενεργειακών Έργων ΑΠΕ, στην Ανάπτυξη δημόσιου δικτύου φόρτισης Ηλεκτρικών Αυτοκινήτων, στις υπηρεσίες Εξοικονόμησης Ενέργειας καθώς και στη Διαχείριση Ενέργειας.

Ο Πρόεδρος του Ομίλου κ. Χρήστος Ιωάννου ανέφερε σχετικά: «Ο Όμιλος ΑΒΑΞ συνεχίζει να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ανάπτυξης των μεγάλων έργων που αλλάζουν τη χώρα. Διατηρούμε πρωταγωνιστική θέση στις κατασκευές με ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης στο επόμενο διάστημα, έχοντας μπροστά μας €3,2 δις υπογεγραμμένο ανεκτέλεστο προς τρίτους την τρέχουσα περίοδο, το υψηλότερο συμβασιοποιημένο στον ελληνικό κατασκευαστικό κλάδο. Κλείσαμε το Α΄ εξάμηνο ενισχύοντας την κερδοφορία σε όλα τα επίπεδα και μειώνοντας τον τραπεζικό δανεισμό και στη  συνέχεια αναλάβαμε έργα υψηλής σημασίας και πολυπλοκότητας όπως η κατασκευή των τριών νέων  νοσοκομείων του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και η εξ’ ολοκλήρου μελέτη, κατασκευή και θέση σε λειτουργία της νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Mintia Combined Cycle Power στην Ρουμανία. Βελτιώνοντας σημαντικά το EBITDA κατασκευής το Α’ Εξάμηνο, μία τάση που θα συνεχιστεί και το επόμενο διάστημα και με τα υφιστάμενα και τα νέα έργα να μπαίνουν σε φάση πλήρους ανάπτυξης, ο Όμιλος ΑΒΑΞ βρίσκεται σε πορεία επιστροφής σε ισχυρά οικονομικά μεγέθη».

Οικονομικά αποτελέσματα Α’ Εξαμήνου 2023

Αναλυτικά, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του Ομίλου από συνεχιζόμενες δραστηριότητες ανήλθε σε €192,2 εκατ. στο πρώτο εξάμηνο του 2022, έναντι €194,3 εκατ. κατά την συγκρίσιμη περίοδο του 2022. Αντίστοιχα, το μεικτό αποτέλεσμα ανήλθε σε €9,8 εκατ. έναντι ζημίας €3,3 εκατ. στη συγκρίσιμη περίοδο του 2022, λόγω της καλύτερης απόδοσης στα νέα κατασκευαστικά έργα τα οποία περνούν στην φάση υλοποίησης. Τα ανωτέρω αποτελέσματα αποτυπώνουν τη σταθερή αναπτυξιακή πορεία του Ομίλου.

Ο Όμιλος παρουσίασε καθαρό κέρδος μετά φόρων ύψους €3,4 εκατ. στο Α’ εξάμηνο του 2023 από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, έναντι ζημίας €20,2 εκατ. στην αντίστοιχη περίοδο του 2022. Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοοικονομικών εξόδων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε €27,4 εκατ. στο Α’ εξάμηνο του 2023, έναντι €0,8 εκατ. στο αντίστοιχο εξάμηνο του 2022. Το EBITDA Κατασκευής διαμορφώθηκε σε €12,2 εκατ. έναντι €-17 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2022, περιθώριο 6,7%.

Αναμένεται ότι με την μετάβαση πλέον των νέων έργων σε φάση πλήρους ανάπτυξης, το μεικτό αποτέλεσμα θα βελτιωθεί περαιτέρω.

Μείωση του συνολικού και καθαρού δανεισμού.

Ο συνολικός τραπεζικός δανεισμός του Ομίλου (συμπεριλαμβανομένων των συμβάσεων leasing μηχανημάτων) μειώθηκε κατά €19,8 εκατ. στη διάρκεια του Α’ εξαμήνου του 2023, ανερχόμενος σε €312,3 εκατ. την 30.06.2023 έναντι €332,1 εκατ. στο τέλος του 2022, ενώ αντίστοιχα ο καθαρός δανεισμός τραπεζών, μειώθηκε κατά €12,8 εκατ., ανερχόμενος σε €232,7 εκατ. την 30.06.2023 έναντι €245,5 εκατ. στο τέλος του 2022.

Η ΑΒΑΞ αναμένει περαιτέρω μείωση του καθαρού τραπεζικού δανεισμού τα επόμενα εξάμηνα, θωρακίζοντας την εταιρεία από το κόστος που προκύπτει εξαιτίας των υψηλών επιτοκίων. 

Σημαντικές προοπτικές με νέα υπογεγραμμένα έργα

Η συγκράτηση της κατασκευαστικής δραστηριότητας του Ομίλου στο Α’ εξάμηνο του 2023 χαρακτηρίζεται συγκυριακή και αναμένεται να αντιστραφεί στη συνέχεια, λόγω της ταχύτερης υλοποίησης νέων έργων.

Έχοντας ολοκληρώσει σημαντικά έργα όπως τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργεια στη Bismayah του Ιράκ και τον Αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας – Βουλγαρίας IGB, αλλά και με έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη όπως η κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, Tμήμα Άλσος Βεΐκου-Γουδή, η κατασκευή της Νέας Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης (FlyOver), τα έργα υποδομής της Α’ Φάσης στο The Ellinikon, τα τρία νέα νοσοκομεία του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και τον σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Ρουμανία Mintia Combined Cycle Power Plant και άλλα κομβικά έργα, διαμορφώνονται σημαντικές προοπτικές για την επόμενη περίοδο.

Συνολικά, αναμένεται να παρατηρηθούν υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης στα οικονομικά δεδομένα του Ομίλου, καθώς τα έργα θα εισέλθουν σε φάση εντατικής υλοποίησης, ενώ έχουν επίσης προστεθεί πολλά έργα σημαντικής αξίας.