ΑΒΑΞ: Γενικά, δεν πάμε καθόλου καλά- OTAN MIΛΟΥΝ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΤΤΕΥΟΥΝ

ΑΒΑΞ:- OTAN MIΛΟΥΝ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΤΤΕΥΟΥΝ

XΡΗΣΗ 2018

 • Σύνολο ιδίων Κεφαλαίων 88,8 εκατ. ευρώ από 110,1 εκατ. ευρώ
 • Αποθέματα 26,9 εκατ. (από 39,2 εκατ.)
 • Απαιτήσεις 300,8 εκατ. (351,8 εκατ.)
 • Ταμεία 65,7 εκατ. (73,5 εκατ.)
 • Δανεισμός 595,4 εκατ. ( εκατ.)
 • Καθαρός δανεισμός 529,7 εκατ. από 519,6 εκατ.
 • Πωλήσεις 582,5 εκατ. (από 673,1 εκατ.)
 • ΖΗΜΙΕΣ 25,76 εκατ. ευρώ (από ZHMIEΣ – 10,34 εκατ.)
 • Ελεύθερες ταμειακές ροές ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ 37,25 εκατ. ευρώ (από -59,2 εκατ.)
 • EBITDA 49,93 ΘΕΤΙΚΑ  εκατ. από 49,9 εκατ. το 2017.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ %
7 ημερών 0,402 0,426 -5,85
30 ημερών 0,358 0,490 8,65
3 μηνών 0,286 0,490 6,07
6 μηνών 0,286 0,490 8,94
12 μηνών 0,286 0,815 -50,06
 • ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ: 0,4020 ευρώ
 • Κ/φση: 31,2 εκατ. ευρώ
 • P/E: —-
 • P/BV: 0,35
 • EV/EBITDA: 11,2
 • NETDEBT/EBITDA: 10,6
 • ΔΕΙΚΤΗΣ ΔΑΝ.ΜΟΧΛΕΥΣΗΣ: 6 και τεράστιο πρόβλημα!!!
Print Friendly, PDF & Email