Άβαξ: Ανακοίνωση για ενημέρωση εισηγμένης προς αναλυτές

Σε εφαρμογή του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών (άρθρο 4.1.3.15.2),h ΑΒΑΞ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι την  03/07/2020 πραγματοποιήθηκε η ενημέρωση των χρηματιστηριακών αναλυτών σχετικά με τα ετήσια οικονομικά αποτελέσματα της Εταιρίας για το 2019, όπως είχε γνωστοποιηθεί από 29/06/2020 με το Οικονομικό Ημερολόγιο. Το ενημερωτικό υλικό είναι διαθέσιμο στην εταιρική ιστοσελίδα www.avax.gr.

Μαρούσι, 03/07/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΝΑΛΥΤΩΝ