Με το… κομπιουτεράκι του μικρομέτοχου (23-3-2019) – part 1

 

AUTOHELLAS – χρήση 2018: Η καθαρή θέση της ενισχύθηκε κατά 20,3 εκατ. περίπου ευρώ στα 248,4 εκατ. ευρώ. Τα δάνεια της ανήλθαν σε 334,7 εκατ. (176,2 εκατ. μ/π και 158,5 εκατ. β/π), στα ταμεία υπήρχαν 47,5 εκατ. και ο καθαρός δανεισμός βρέθηκε στα 287,2 εκατ. (το 2017 στα 336 εκατ.).

Τα κέρδη ανά μετοχή στα 3,1500 από τα 2,6000 ευρώ του 2017… Τα ebitda στα 148,9 εκατ. από τα 119,3 εκατ. το 2017. Αύξηση 38% στον ενοποιημένο κύκλο εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε 470.4 εκατ. ευρώ.

Για πρώτη φορά περιλαμβάνονται στον κύκλο εργασιών οι «ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ» και «ΚΙΑ ΕΛΛΑΣ» οι οποίες αποκτήθηκαν στις 22/12/2017. Ακόμη όμως και σε συγκρίσιμη βάση (εξαιρώντας Hyundai/Kia) η δυναμική ανάπτυξης ήταν 17,8% σε κύκλο εργασιών, αποτέλεσμα της δυναμικής και στους 3 κλάδους δραστηριότητας της εταιρείας.

 • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
 • τιμή μετοχής 22,2000 ευρώ
 • κ/φση ομίλου: 271,15 εκατ. ευρώ
 • p/e: 7,05
 • p/bv: 1,09
 • p/sales: 0,58
 • ev/ebitda: 3,7
 • netdebt/ebitda: 2,25
 • δείκτης δανειακής μόχλευσης: 1,16
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ %
7 ημερών 21,800 22,600 0,91
30 ημερών 21,400 22,600 0,91
3 μηνών 21,000 23,000 -0,89
6 μηνών 20,400 23,800 -1,77
12 μηνών 20,400 25,000 -11,20

 

ΚΛΟΥΚΙΝΑΣ ΛΑΠΠΑΣ – ΧΡΗΣΗ 2018: Το βασικότερον… Η ανησυχία που επικρατεί για την πορεία της Μεγάλης Βρετανίας στη Ευρωπαϊκή Ένωση σε περίπτωση BREXIT, δεν αναμένεται να επηρεάσει ουσιωδώς τον εφοδιασμό της εταιρείας με εμπορεύματα από την MOTHERCARE PLC, δεδομένου ότι η παραγωγή των εμπορευμάτων στην πλειοψηφία τους, γίνεται σε χώρες εκτός Μεγάλης Βρετανίας και σήμερα η Εταιρεία εισάγει κατευθείαν από αυτές τις χώρες.

Ο κύκλος εργασιών υποχώρησε από τα 30,29 στα 28,3 εκατ. ευρώ. • Το EBITDA διαμορφώθηκε στα 2,54 εκατ. έναντι 2,18 εκατ. το 2017. • Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν από τα 63 στα 656 χιλ. ευρώ. • Οι ελεύθερες ταμειακές ροές (+2,9 εκατ. οι λειτουργικές και -165 χιλ. οι επενδυτικές) οδήγησαν σε υποχώρηση του καθαρού δανεισμού της εταιρείας, πέρα από τη χρηματοδότηση της περυσινής επιστροφής κεφαλαίου. • Τα ίδια κεφάλαια στις 31/12/2018 διαμορφώθηκαν στα 52,8 εκατ. ευρώ.

 • Η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,04 ευρώ ανά μετοχή (0,028 ευρώ πέρυσι).
 • Τα αποθέματα ανήλθαν σε 7,63 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 24,82%.
 • Η καθαρή θέση στα 52,81 εκατ. ευρώ (-1,67%).
 • Τα ταμειακά διαθέσιμα σε 5,3 εκατ. ευρώ.
 • Ο καθαρός δανεισμός στα 8,63 εκατ. από 10,43 εκατ. το 2017 (-17,3%).

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

 • τιμή μετοχής 0,6840 ευρώ
 • κ/φση ομίλου: 27,51 εκατ. ευρώ
 • p/e: 41,9
 • p/bv: 0,52
 • p/sales: 1,03
 • ev/ebitda: 14,2
 • netdebt/ebitda: 3,4
 • δείκτης δανειακής μόχλευσης: 0,16
Διάστημα ΜΙΝ ΜΑΧ %
7 ημερών 0,660 0,720 -0,58
30 ημερών 0,652 0,738 -6,04
3 μηνών 0,514 0,738 30,04
6 μηνών 0,512 0,738 14,38
12 μηνών 0,512 0,842 -13,85
Print Friendly, PDF & Email