Autohellas: Πρακτικά συνεδρίασης Επιτροπής Ελέγχου

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ

” AUTOHELLAS Ανώνυμος Τουριστική και Εμπορική Εταιρεία ” –  1/04/2021

 

Την Πέμπτη 1 Απριλίου 2021 και ώρα 18:30 μ.μ., πραγματοποιήθηκε μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου.

Στη Συνεδρίαση συμμετείχαν οι κύριες/οι, μέλη της Επιτροπής:

  • Ελένη Ιγγλέζου
  • Κωνσταντίνος Σφακάκης
  • Μαρίνος Γιαννόπουλος

Μόνο Θέμα: Συγκρότηση σε Σώμα της Επιτροπής Ελέγχου

Με την από 31.3.2021 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο και ορίστηκαν τα ανεξάρτητα μέλη αυτού και περαιτέρω καθορίστηκε το είδος, η σύνθεση, η θητεία και τα πρόσωπα που καταλαμβάνουν τις θέσεις των μελών της Επιτροπής Ελέγχου, εν συνεχεία δε το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα στις 31.3.2021 οπότε ορίστηκαν τα μη εκτελεστικά μέλη αυτού.

Σε συνέχεια των ανωτέρω αποφάσεων,   τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ομόφωνα εκλέγουν ως Πρόεδρο τον κ. Κωνσταντίνο Σφακάκη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 παρ. 1 περ. ε του Ν. 4449/2017, όπως ισχύει και αποφασίζουν τη συγκρότηση αυτής σε σώμα ως εξής:

–          (α) Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, ο κύριος Κωνσταντίνος Σφακάκης του Εμμανουήλ, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατά την έννοια των άρθρων 4 του Ν. 3016/2002 και 9 του Ν. 4706/2020, κάτοικος Χολαργού (οδός Σκοπέλου 7), που γεννήθηκε στα Πιτσίδια Ηρακλείου Κρήτης την 03/04/1948, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΖ 083238, με ΑΦΜ 015571874 Δ.Ο.Υ. Χολαργού.

–          (β) Μέλος της Επιτροπής ο κύριος Μαρίνος Γιαννόπουλος του Σταματίου, Ανεξάρτητο μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητος από την Εταιρεία κατά την έννοια των άρθρων 4 του Ν. 3016/2002 και 9 του Ν. 4706/2020 κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (οδός Κολοκοτρώνη 32), που γεννήθηκε στην Αθήνα την 07/08/1953, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας με αριθμό ΑΗ064139, με ΑΦΜ 020242890, Δ.Ο.Υ. Ψυχικού.

–          (γ) Μέλος της Επιτροπής η κυρία Ελένη Ιγγλέζου του Νικολάου, τρίτη, μη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητη από την Εταιρεία κατά την έννοια του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 κάτοικος Αναβύσσου (οδός Κοραή 20), που γεννήθηκε στην Αθήνα την 29/02/1960, κάτοχος του δελτίου ταυτότητας  ΑΙ 511166, με ΑΦΜ 040411563 Δ.Ο.Υ Κορωπίου.

Κάθε μέλος από τα παραπάνω πληροί τις προϋποθέσεις του Νόμου και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου. Ειδικότερα: τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου στο σύνολο τους διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται η Εταιρεία ενώ στην πλειονότητά τους είναι ανεξάρτητα από την Εταιρεία, κατά την έννοια των διατάξεων του Ν. 3016/2002 και του N. 4706/2020. Τέλος, το κριτήριο της επαρκούς γνώσης και εμπειρίας στην ελεγκτική και λογιστική πληρούται αποδεδειγμένα στο σύνολο των μελών της Επιτροπής Ελέγχου.

Λύση της Συνεδρίασης

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση έληξε η Συνεδρίαση.

Για την Επιτροπή Ελέγχου

 

Κωνσταντίνος Σφακάκης                                 Ελένη Ιγγλέζου              Μαρίνος Γιαννόπουλος

Πρόεδρος                                           Μέλος                                           Μέλος