Austriacard: Πρόταση για διπλασιασμό του μετοχικού κεφαλαίου με έκδοση νέων, δωρεάν μετοχών

Να προτείνει στη Γενική Συνέλευση την αύξηση κεφαλαίου από κεφάλαια της εταιρείας και την έκδοση δωρεάν μετοχών σε ανολογία 1:1 (μια νέα μετοχή για κάθε υφιστάμενη μετοχή) σχεδιάζει η Austriacard Holdings. 

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Austriacard Holdings, το Συμβούλιο Διοίκησης και το Εποπτικό Συμβούλιο προτείνουν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 30ής Ιουνίου 2023 να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 18.176.934 ευρώ από 18.176.934 ευρώ σε 36.353.868 ευρώ στο μέλλον με κεφαλαιοποίηση μέρους ίσου με το ποσό των 18.176.934 ευρώ των πάγιων αποθεματικών που αναφέρονται στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2022 σε μετοχικό κεφάλαιο με ταυτόχρονη έκδοση 18.176.934 νέων μετοχών.

Επομένως, για κάθε μία μετοχή θα καταχωρείται μία νέα μετοχή στον αντίστοιχο λογαριασμό.

Προτείνεται, περαιτέρω η μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας, που προηγουμένως είχαν ονομαστική αξία, σε μετοχές χωρίς ονομαστική αξία. Αφού τεθεί σε ισχύ η αύξηση κεφαλαίου από τα κεφάλαια της εταιρείας και η έκδοση νέων (δωρεάν) μετοχών, κάθε μετοχή της εταιρείας θα αντιπροσωπεύει 1 ευρώ του μετοχικού κεφαλαίου, όπως και πριν. Δεδομένου ότι η αύξηση κεφαλαίου από κεφάλαια της Εταιρείας και η έκδοση νέων (δωρεάν) μετοχών σε αναλογία 1:1 θα οδηγήσει σε διπλασιασμό του αριθμού των μετοχών, αλλά δεν θα πραγματοποιηθεί πραγματική εισφορά κεφαλαίου, αναμένεται αντίστοιχη μείωση της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής στην ίδια αναλογία.

Η αύξηση κεφαλαίου από κεφάλαια της Εταιρείας με την έκδοση νέων μετοχών εξυπηρετεί την αύξηση της ρευστότητας και τη διευκόλυνση της εμπορευσιμότητας της μετοχής της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο της Βιέννης και στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η αύξηση κεφαλαίου από κεφάλαια της Εταιρείας και η έκδοση νέων (δωρεάν) μετοχών υπόκεινται και τελούν υπό την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, ενώ αποκτούν ισχύ μόνο από την καταχώριση στο Αυστριακό μητρώο εταιρειών, καταλήγει η ανακοίνωση.