Αττικές Εκδόσεις: Στις 28 Ιουνίου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

Σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο πλαίσιο της άμεσης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία “ΑΤΤΙΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο έτους 2019.

Ημερομηνία Ανακοίνωσης Οικονομικών Αποτελεσμάτων χρήσης 2018: M. Τετάρτη, 24 Απριλίου 2019 μετά τη λήξη της συνεδρίασης. Η Ετήσια Οικονομική Έκθεση χρήσης 2018 θα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.atticamedia.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της ΕΧΑΕ www.helex.gr μετά τη λήξη της συνεδρίασης της Μ. Τετάρτης, 24 Απριλίου 2019.

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2019.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας θα υποβάλλει πρόταση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2018.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις προαναφερόμενες ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το Επενδυτικό Κοινό.

Print Friendly, PDF & Email