Αττικά Πολυκαταστήματα: “Ξεφορτώνονται” τις μετοχές της Καλογήρου και φέρνουν νέα brands

Το Αττικά Πολυκαταστήματα προχωρούν σε μεταβίβαση των μετοχών που είχαν αποκτήσει στην εταιρεία Καλογήρου, μετά από απόφαση του Δ.Σ..

Πρόκειται για κονδύλι 1.419.440, που αντιστοιχεί στη συμμετοχή της Αττικά Πολυκαταστήματα στο μετοχικό κεφάλαιο της Vetria A.E.E., που είναι στον έλεγχο του ομίλου Fais – με τον οποίο είχε συμπράξει για την εξυγίανση της Καλογήρου. Η εταιρεία, που έκλεισε το 2019 με ταμειακά διαθέσιμα 18,5 εκατ. ευρώ, ενισχύει επίσης τη θέση της με νέα χρηματοδότηση. Το πρώτο τρίμηνο του 2020 προέβη σε λήψη δανεισμού 31,9 εκατ. ευρώ ως κεφάλαιο κίνησης μέσω των ανοικτών αλληλόχρεων λογαριασμών που έχει συνάψει με τις πιστώτριες τράπεζες, όπως αναφέρει η διοίκηση στην έκθεση που συνοδεύει τις οικονομικές καταστάσεις του 2019.

Επίσης, παρά το δυσμενές περιβάλλον, η Αττικά Πολυκαταστήματα συνεχίζει το επενδυτικό της πλάνο στην αλυσίδα attica και ενισχύει το χαρτοφυλάκιο της με νέες συνεργασίες – ανακοινώνοντας χθες την ανάπτυξη δύο νέων boutique των οίκων Sandro και Maje.

Σημειώνεται ότι η εταιρεία, όπως και όλη η αγορά, υπέστη πλήγμα από το lockdown, με την πτώση πωλήσεων τον Μάρτιο να φτάνει το 47% και τον Απρίλιο το 99%. Η αβεβαιότητα που υφίσταται για το προσεχές διάστημα καθιστά δυσχερή την ασφαλή εκτίμηση για την πορεία των πωλήσεων, ωστόσο η διοίκηση έχει κάνει πρόβλεψη για μείωση της τάξης του 20-25% σε σχέση με το 2019, με τις πωλήσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της συγγενούς εταιρείας Cosmobrands A.E. να λειτουργούν ως αντιστάθμισμα στις πιέσεις.

Επίσης το 2019 σημείωσε πωλήσεις 183,74 εκατ. ευρώ το 2019 έναντι 181,31 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση με αύξηση 1,34%. Τα λειτουργικά κέρδη ανήλθαν σε 19,24 εκατ. ευρώ από 16,225 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση και τα κέρδη μετά από φόρους στα 9,452 εκατ. ευρώ από 8,370 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.