Attica Συμμετοχών: Διευκρινίσεις σχετικά με την Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων

Η ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η “Εταιρία”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι την 31.12.2019 τα εναπομείναντα κεφάλαια προς διάθεση ποσού Ευρώ 56.335 χιλ. (όπως αυτά αναφέρονται στην “Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων Κοινού Ομολογιακού Δανείου Ευρώ 175.000.000 για την περίοδο 16.07.2019 – 31.12.2019”), ήταν τοποθετημένα σε καταθέσεις όψεως της Εταιρίας και των θυγατρικών της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Ενημερωτικό Δελτίο.