Attica Συμμετοχών: Από τις 31/7 στο ταμπλό οι νέες μετοχές από την ΑΜΚ

Από τις 31η Ιουλίου 2018 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 24.145.523 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Attica Συμμετοχών, που προέκυψαν από την  αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας:

Η ATTICA  Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η “Εταιρία”) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, που πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιουνίου 2018, αποφάσισε, μεταξύ άλλων θεμάτων την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας κατά το ποσό των Ευρώ επτά εκατομμύρια διακόσιες σαράντα τρεις χιλιάδες εξακόσια πενήντα έξι και ενενήντα λεπτά (€7.243.656,90) με κεφαλαιοποίηση απαιτήσεων τρίτων προς την Εταιρία και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων με την έκδοση είκοσι τεσσάρων εκατομμυρίων εκατόν σαράντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι τριών  (24.145.523) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη με τιμή διάθεσης ένα ευρώ και ογδόντα λεπτά (€1,80) ανά μετοχή. Η διαφορά μεταξύ της τιμής διάθεσης (€1,80) και της ονομαστικής αξίας (€0,30) των μετοχών θα αχθεί στο αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

H Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου αποτελεί μέρος της συμφωνίας για την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της εταιρίας “ΧΕΛΛΕΝΙΚ ΣΗΓΟΥΕΪΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής “HSW”). Πλήρης παρουσίαση της εξαγοράς της HSW από την Εταιρία γίνεται στο Πληροφοριακό Σημείωμα το οποίο δημοσιοποιήθηκε στις 21.6.2018 και είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.attica-group.com) και του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η υποχρέωση για δημοσίευση Ενημερωτικού Δελτίου για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 24.145.523 νέων μετοχών της Εταιρίας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, δεν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του στοιχείου (α) του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129.

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας πριν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανέρχονταν στο ποσό των πενήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων ενενήντα οκτώ χιλιάδων ενενήντα έξι ευρώ (€57.498.096), διαιρούμενο σε εκατόν ενενήντα ένα εκατομμύρια εξακόσιες εξήντα χιλιάδες τριακόσιες είκοσι (191.660.320) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη. Μετά την ως άνω αύξηση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ εξήντα τεσσάρων εκατομμυρίων επτακοσίων σαράντα μίας χιλιάδων επτακοσίων πενήντα δύο και ενενήντα λεπτών (€64.741.752,90), διαιρούμενο σε διακόσια δέκα πέντε εκατομμύρια οχτακόσιες πέντε χιλιάδες οχτακόσιες σαράντα τρεις (215.805.843) άυλες, κοινές, ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας τριάντα λεπτών του ευρώ (€0,30) έκαστη.

Την 23/7/2018, καταχωρήθηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών η με αρ. Πρωτ.1213208/23.7.2018 Απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης– Γενική Γραμματεία Εμπορίου, με την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 του Καταστατικού συνεπεία της ως άνω αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου.

Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών την 26η Ιουλίου 2018, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των 24.145.523 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την 31η Ιουλίου 2018, θα αρχίσει η διαπραγμάτευση των 24.145.523 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών της Εταιρείας, που προέκυψαν από την εν λόγω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στην μερίδα και στον λογαριασμό αξιών των μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι να απευθύνονται στην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Μετόχων της Εταιρείας (τηλ. 210- 8919180, κ. Θ. Οικονόμου).