Attica Bank: Περιορίστηκαν στα 19,5 εκατ. ευρώ οι ζημιές του εξαμήνου – Αύξηση 21% στα έσοδα από τόκους

Καθαρές ζημιές, ύψους 19,5 εκατ. ευρώ, εμφάνισε στο α’ εξάμηνο του 2021 η Attica Bank, η οποία δρομολογεί τη μετάβαση στη νέα «εποχή», απαλλαγμένη από τον βραχνά των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPΕs).

Το συγκεκριμένο ποσό, μάλιστα, είναι μειωμένο κατά 34% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, όταν η διοίκηση της τράπεζας είχε παρουσιάσει ζημιες 29,5 εκατ. ευρώ.

Την ίδια ώρα, τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν στο α’ εξάμηνο του 2021 κατά 21,8% και ανήλθαν σε 28,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά έσοδα από προμήθειες ενισχύθηκαν κατά 51,2% και διαμορφώθηκαν σε 2 εκατ. ευρώ.

Σε pro forma επίπεδο, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων δανείων (NPLs) υποχώρησε σε κάτω του 1%. Βέβαια, χωρίς να ληφθούν υπόψη οι εν εξελίξει τιτλοποιήσεις Astir 1, Astir 2 και Ωμέγα, o αντίστοιχος δείκτης NPEs ανήλθε σε 45,3%.

Στο μεταξύ, η κρίσιμη γενική συνέλευση των μετόχων για την έγκριση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου (ΑΜΚ) των 240 εκατ. ευρώ, η οποία θα οδηγήσει σε επανα-ιδιωτικοποίηση της τράπεζας, θα λάβει χώρα στις 15 Σεπτεμβρίου.

Αναλυτικότερα:

  • Τα καθαρά έσοδα από τόκους παρουσίασαν σημαντική αύξηση το α’ εξάμηνο 2021 κατά 21,8% κυρίως λόγω της αποκλιμάκωσης του κόστους χρηματοδότησης. Το κόστος χρηματοδότησης παρουσίασε σημαντική μείωση ύψους 20,6% σε ετήσια βάση, λόγω της σημαντικής συγκράτησης του κόστους καταθέσεων, το οποίο απορρόφησε το κόστος που σχετίζεται με τους τόκους από τα νέα δάνεια που εκταμιεύθηκαν κατά την κλειόμενη περίοδο του 2021.
  • Τα έσοδα από αμοιβές και προμήθειες το 2021 ανήλθαν σε €6,6 εκατ., μια ανθεκτική απόδοση, δεδομένου των περιορισμών στην οικονομική δραστηριότητα εξαιτίας της πανδημίας Covid-19 κατά το μεγαλύτερο μέροςτης περιόδου. Κύριοι συντελεστές στην ανθεκτικότητα αυτή ήταν η παραγωγή νέων δανείων καθώς και τα έσοδα από ασφαλιστικά προϊόντα
  • Παράλληλα, παρά την στελέχωση καίριων θέσεων, οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρουσίασαν ανεπαίσθητη μείωση κατά 1,0%. Επιπλέον, και σε συνέχεια της ανακοίνωσης του από 13.5.2021 προγράμματος εθελούσιας εξόδου, έχει ήδη ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του εν λόγω προγράμματος με την υποβολή 49 αιτήσεων και η ετήσια εξοικονόμηση εκτιμάται σε περίπου € 2,1 εκατ.
  • Την 30.06.2021, το λογιστικό υπόλοιπο των καταθέσεων ανήλθε σε €2,90 δισ., παρουσιάζοντας σημαντική αύξηση κατά €246 εκατ. περίπου και 9,3% σε ετήσια βάση, ενώ κατά την τρέχουσα περίοδο, το υπόλοιπο των καταθέσεων των πελατών ξεπερνά ήδη τα €3,06 δισ., αντανακλώντας τις θετικές προοπτικές στο εγχώριο περιβάλλον
  • Ταυτόχρονα, το μέσο κόστος των καταθέσεων μειώθηκε περαιτέρω κατά 0,25 μ.β. σε σχέση με το 2020. Η σημαντική βελτίωση της ρευστότητας έχει καταστήσει τον Όμιλο περισσότερο επικεντρωμένο στη διαχείριση του κόστους τα τελευταία τρίμηνα, στην προσπάθειά του να επιτύχει ισορροπία μεταξύ προσέλκυσης καταθέσεων και μείωσης των επιτοκιακών εξόδων. Σε αυτό συνέβαλλε σημαντικά και η νέα συνεργασία που ξεκίνησε η Τράπεζα με την εταιρεία Raisin, πάροχο πλατφόρμας αποδοχής καταθέσεων από πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω της οποίας επετεύχθη αύξηση των εισροών κατά €109 εκατ. περίπου κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου. Ως αποτέλεσμα, ο δείκτης δανείων (προ προβλέψεων) προς τις καταθέσεις του Ομίλου ανήλθε σε 71,4%.
  • Oι ενεργοί χρήστες e-banking αυξήθηκαν κατά 18% σε ετήσια βάση. Επιπλέον, οι ενεργοί πελάτες των ψηφιακών υπηρεσιών (internet & mobile banking) της Αttica Bank για το α’ εξάμηνο του 2021 σημείωσαν αξιόλογη αύξηση που ανήλθε σε 25% σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2020.
  • Το ποσοστό των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν από πελάτες μέσω των ψηφιακών δικτύων της Τράπεζας (e-banking & m-banking) αυξήθηκε κατά 34,5% σε ετήσια βάση. Ειδικά, οι διενεργούμενες συναλλαγές μέσω mobile banking παρουσίασαν ετήσια αύξηση 110%.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου, η διοίκηση της Attica Bank αναφέρει:

Το 2021 ξεκίνησε σε θετικό κλίμα, με προσδοκίες για ισχυρή ανάπτυξη και αποκατάσταση της κανονικότητας. Ωστόσο, το τρίτο κύμα της πανδημίας 2021 οδήγησε στην παράταση και την αυστηροποίηση των περιορισμών που είχαν επιβληθεί στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας για την ανάσχεση της υγειονομικής κρίσης. Η διεύρυνση και επιτάχυνση του προγράμματος των εμβολιασμών κατά τους πρόσφατους μήνες συντείνει στην άρση της αβεβαιότητας και έχει δημιουργήσει θετικές προσδοκίες τόσο στις επιχειρήσεις όσο και στους καταναλωτές.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της ΤτΕ για το σύνολο του 2021 η οικονομική δραστηριότητα εκτιμάται ότι θα ανακάμψει και θα αυξηθεί με ρυθμό 4,2%, ο οποίος θα επιταχυνθεί σε 5,3% το 2022. Η ανάκαμψη αναμένεται να επιταχυνθεί το δεύτερο εξάμηνο, με τη συμβολή των πόρων του ευρωπαϊκού μέσου ανάκαμψης αλλά και με τη μερική επάνοδο του τουρισμού. Σε ένα περιβάλλον με θετικές προοπτικές, η Attica Bank εστιάζει στην επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας, βοηθώντας τους πελάτες της να επανακτήσουν τη θέση τους στην αγορά. Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια της εξυγίανσης του Ισολογισμού της με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της 31ης Δεκεμβρίου 2020, η Διοίκηση της Τράπεζας ανακοίνωσε κατά την 09.07.2021 ότι προχωρά σε αναπτυξιακή αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου έως €240 εκατ. εντός του 2021.

Στόχος της αύξησης αυτής, είναι η υποστήριξη της υλοποίησης του τριετούς Επιχειρηματικού Σχεδίου 2021-2023 που – μεταξύ των άλλων – προβλέπει και την αύξηση των δανειακών υπολοίπων κατά €2 δισ. περίπου και ταυτόχρονα διασφαλίζει την ταχεία αποκατάσταση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, σε βαθμό που να υποστηρίζουν την επιτυχή υλοποίηση του Επιχειρηματικού της Σχεδίου. Η Attica Bank, έχει θέσει στο επίκεντρο του νέου στρατηγικού σχεδίου της, την αξιοποίηση των επιχειρηματικών ευκαιριών που δημιουργούνται με τη δημιουργία σύγχρονων τραπεζικών προϊόντων χρηματοδότησης της περιβαλλοντικής στρατηγικής των πελατών της, καθώς και την ολοκλήρωση του ψηφιακού και επιχειρησιακού μετασχηματισμού της και την επανατοποθέτησή της στην αγορά τόσο σε ψηφιακό επίπεδο, όσο και μέσα από το δίκτυο καταστημάτων της, το μοντέλο λειτουργίας των οποίων θα μεταβληθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες.

Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων του β’ τριμήνου 2021 σηματοδοτεί ένα δυναμικό ξεκίνημα για την Τράπεζα καθώς αντανακλά την τάση για την επιτυχία του νέου προγράμματος μετασχηματισμού που έχει ξεκινήσει ήδη από τα τέλη του 2020. Πιο συγκεκριμένα, οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για την κλειόμενη περίοδο ανέρχονται περίπου σε €184 εκατ. και ο δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις βρίσκεται στα επίπεδα του 58%. Επιπλέον, η Attica Bank συνέχισε να βελτιώνει τη ρευστότητά της, και να παρουσιάζει σημαντική αύξηση καθώς αυξήθηκαν τα υπόλοιπα των καταθέσεων σε ετήσια βάση κατά 9,3%. Ειδικότερα, κατά το πρώτο εξάμηνο, παρατηρείται σημαντική βελτίωση σε όλες σχεδόν τις λειτουργικές γραμμές των αποτελεσμάτων. Τα καθαρά έσοδα από τόκους αυξήθηκαν κατά 22% σε σχέση με την αντίστοιχη συγκριτική περίοδο του 2020, γεγονός που οφείλεται τόσο στη βελτίωση του επιτοκιακού εσόδου από τις εκταμιεύσεις δανείων, όσο και στο χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης των εργασιών της Τράπεζας.

Αντίστοιχα, τα καθαρά έσοδα από προμήθειες παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση κατά 51% με τη μεγαλύτερη βελτίωση να επιτυγχάνεται μέσω της αύξησης των εσόδων των χορηγήσεων, ύψους 111%. Η Διοίκηση της Attica Bank, οι μέτοχοι και οι εργαζόμενοί της δεσμευόμαστε να υλοποιήσουμε με υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα το στρατηγικό σχεδιασμό της Τράπεζας, ώστε να πρωταγωνιστήσει με το δικό της διακριτό και υποστηρικτικό ρόλο στην ανάπτυξη της πραγματικής οικονομίας.