Attica Bank: Κέρδη προ φόρων και προβλέψεων 6,8 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο

Κέρδη 6,3 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 0,5 εκατ. ευρώ την ίδια περίοδο πέρσι εμφάνισε η Attica Bank το α’ τρίμηνο του 2019. Αυξημένες κατά 17,6% σε ετήσια βάση, στα 2,3 δισ. ευρώ, εμφανίζονται και οι καταθέσεις στην τράπεζα.

Οι δείκτες που συνδέονται με τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα δεν εμφανίζουν ουσιαστική βελτίωση. Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Ratio) ανέρχεται σε 34,33% (2018:33,48%), ενώ η κάλυψη των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPE Coverage Ratio) από τις συνολικές προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις, ανέρχεται σε 32,96% (2018:34,01%), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Από την 21η Μαρτίου 2019, εξάλλου, έχει εξαλείφθεί η χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Παροχής Ρευστότητας (ELA).

Το σύνολο του ενεργητικού του Ομίλου ανήλθε σε 3,3 δισ. ευρώ. Οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι χορηγήσεις μετά από προβλέψεις ανήλθαν σε 1,6 δισ. ευρώ και παρέμειναν στα ίδια σχεδόν επίπεδα σε σχέση με την 31.12.2018. Οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις για την περίοδο ανήλθαν σε 44 εκατ. ευρώ περίπου και οι αποπληρωμές σε 29 εκατ. ευρώ περίπου.

Οι σωρευμένες προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 259 εκατ. ευρώ. Σε ό,τι αφορά το Α’ τρίμηνο 2019, οι προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις κατά πελατών ανήλθαν σε 5,8 εκατ. ευρώ ενώ η αναστροφή των προβλέψεων απομείωσης στοιχείων εκτός ισολογισμού και χρεογράφων ανήλθε σε 8,2 εκατ. ευρώ, διαμορφώνοντας έτσι το
σύνολο των προβλέψεων πιστωτικού κινδύνου του Ομίλου σε 267 εκατ. ευρώ.

Το αντίστοιχο ποσό για τη συγκριτική περίοδο ανήλθε σε 5,3 εκατ. ευρώ, αποτελούμενο από προβλέψεις απομείωσης για δάνεια και απαιτήσεις ύψους 10,3 εκατ. ευρώ και αναστροφή πρόβλεψης για χρεόγραφα και εκτός ισολογισμού στοιχεία ύψους 5 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης δανείων και προκαταβολών σε πελάτες (μετά από προβλέψεις) προς καταθέσεις ανήλθε σε 68,7% για τον Όμιλο, οριακά μειωμένος σε σχέση με την 31.12.2018 και σημαντικά μειωμένος σε σχέση με την 31.3.2018 (107,9%).Ο Δείκτης Δανείων (προ προβλέψεων) προς Καταθέσεις για τον Όμιλο ανήλθε σε 80% κατά την 31.03.2019 και εμφανίζεται οριακά μειωμένος έναντι της
συγκριτικής χρήσης (2018: 80,9%).

 

Print Friendly, PDF & Email