Attica bank: Γνωστοποίηση σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΨΗΦΟΥ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ Ν. 3556/2007

Η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007, γνωστοποιεί ότι στις 27.07.2018 μεταβιβάστηκαν 95.606.341 κοινές μετοχές της Τράπεζας, από το χαρτοφυλάκιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), στο χαρτοφυλάκιο του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Οικ. 33379/2703/15-06-2018 (Φ.Ε.Κ. Β΄2280/15-06-2018).

Μετά τη μεταφορά, το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Τράπεζας που κατέχει ο Ε.Φ.Κ.Α στην Τράπεζα διαμορφώνεται σε 46,16% επί των κοινών ονομαστικών μετοχών ενώ αντίστοιχα το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου επί μετοχών της Τράπεζας που κατέχει το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. στην Τράπεζα διαμορφώνεται σε 32,50 % επί των κοινών ονομαστικών μετοχών.