As Company: Aγορά 10.000 ίδιων μετοχών

Η εταιρία “AS ΕΜΠΟΡΙΚΗ- ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η/Υ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ
Α.Ε.” και το διακριτικό τίτλο “AS COMPANY S.A.” ανακοινώνει σύμφωνα με το
άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, κατ’ εφαρμογή των αποφάσεων της Τακτικής
Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 21.06.2019 και της απόφασης του
Διοικητικού Συμβουλίου της 06.03.2020, ότι στο πλαίσιο του Προγράμματος
Απόκτησης Ιδίων Μετοχών, προέβη την 22.07.2020, σε αγορά 10.000 ίδιων
μετοχών με μέση τιμή κτήσης €1,85 ανά μετοχή, συνολικής αξίας €18.500,00.
Η αγορά των μετοχών πραγματοποιήθηκε μέσω της χρηματιστηριακής
εταιρίας “ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ.”

Μετά και την προαναφερόμενη αγορά, η Εταιρεία κατέχει 31.306 ίδιες
μετοχές, ποσοστό 0,2385 % του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.
Η παρούσα Ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.
596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης
Απριλίου 2014 και τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονι