Θοδ. Σεμερτζίδης: Αρνητικά αποτιμά τα μηνύματα το Χ.Α.- Τεχνική εικόνα ΠΑΠ, ΛΥΚ και ΠΠΑΚ

Οι οθόνες με τους δείκτες στην είσοδο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Δευτέρα 27 Μαϊου 2019. Με άνοδο ξεκίνησε το χρηματιστήριο σημερα, μία μέρα μετά τις εκλογές και την δήλωση του πρωθυπουργού ότι θα ζητήσει με τα και την δεύτερη Κυριακή των εκλογών απότ ον Πρόεδρο της Δημοκρατίας την προκήρυξη εκλογών. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/Αλέξανδρος Μπελτές

Αρνητικά αποτιμά τα μηνύματα το Χ.Α.-Τεχνική εικόνα ΠΑΠ, ΛΥΚ, και Paperpack

Στο ημερήσιο διάγραμμα, ο δείκτης Dow Jones παρέμεινε με σήμα strong sell, όπως και ο δείκτης S&P 500, και ο δείκτης Nasdaq. Ο δείκτης DAX 30 διατήρησε το σήμα του σε strong sellόπως και ο δείκτης FTSE 100 με τον δείκτη CAC 40, όπως διακρίνουμε και στον παρακάτω πίνακα.

Νέες απώλειες για τον γενικό δείκτη, ο οποίος παρέμεινε κάτω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε, δέκα, τριάντα, και πενήντα ημερών, ακυρώνοντας το σήμα αγοράς, και ολοκληρώνοντας κάτω από την πτωτική γραμμή τάσης που δημιουργήθηκε από τις αρχές Ιουνίου. Η αντίσταση βρίσκεται στις 673 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 613 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 24,86 εκατ. τεμάχια, έναντι 24,52 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Αρνητικό πρόσημο και για τον δείκτη της μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ο οποίος παρέμεινε κάτω από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο των πενήντα ημερών (1.539 μονάδες), διατηρώντας για δεύτερη μέρα το σήμα πώλησης, με την προσοχή να εστιάζεται στην σημαντική στήριξη των 1.469 μονάδων. Η αντίσταση βρίσκεται στις 1.642 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 1.469 μονάδες (γραμμή ΓΔ).

Κοντά στο ενδοσυνεδριακό χαμηλό έκλεισε στο τέλος ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος ολοκλήρωσε κάτω από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο των τριάντα ημερών, διατηρώντας το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στις 915 μονάδες (γραμμή ΑΒ), και η στήριξη στις 768 μονάδες (γραμμή ΓΔ). Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 3,60 εκατ. τεμάχια, έναντι 3,34 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.

Πτωτικά κινήθηκε και σήμερα ο τραπεζικός δείκτης, ο οποίος διατηρήθηκε κάτω από τους εκθετικούς κινητούς μέσους όρους των πέντε, δέκα, τριάντα, και πενήντα ημερών, με την αντίσταση να βρίσκεται στις 362 μονάδες (γραμμή ΑΒ) και την στήριξη στις 297 μονάδες (γραμμή ΓΔ)με το σήμα πώλησης να παραμένει. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 16,28 εκατ. τεμάχια έναντι 16,36 εκατ. τεμαχίων του μέσου όρου των τριάντα ημερών.


Η μετοχή του Παπουτσάνη έκλεισε στα 2,12 ευρώ με άνοδο 0,47%, παρουσιάζοντας από τέλη Αυγούστου αδυναμία να κινηθεί προς υψηλότερα επίπεδα, με τις ρευστοποιήσεις στην μετοχή να συνεχίζονται. Η αντίσταση βρίσκεται στα 2,21 ευρώ και η στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών (2,06 ευρώ), με το σήμα αγοράς να ακυρώνεται σήμερα. Μ.Ο όγκου 30 ημερών 8,45 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός -0,93%

Απόδοση 3μηνου +14,13%

Απόδοση 6μηνου +51,28%

Απόδοση από 1/1 +27,40%

Απόδοση 52 εβδομάδων +40,55%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 2,2686 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,9342 ευρώ

Καθαρή Θέση 20,77 εκατ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)

BV 0,83

P/BV 2,55

Ξένα/Ιδία 0,44

ROE 11%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 44,56%

Κεφαλαιοποίηση 53,25 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Inform Λύκος έκλεισε στα 1,115 ευρώ με πτώση 0,45%συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται από τις αρχές του μήνα γύρω από τον ΚΜΟ200 ημερών (1,12 ευρώ), διατηρώντας παρόλα αυτά το σήμα αγοράς. Η αντίσταση βρίσκεται στα 1,14 ευρώ και η στήριξη στα 0,99 ευρώ, με τον δείκτη RSI ο οποίος έβρισκε από τα τέλη Αυγούστου σημαντική στήριξη στον εκθετικό ΚΜΟ50 ημερών, να υποχωρεί σήμερα κάτω από αυτόνΜ.Ο όγκου 30 ημερών 5,36 χιλ. τεμάχια.

Απόδοση μηνός +2,76%

Απόδοση 3μηνου +4,21%

Απόδοση 6μηνου +35,98%

Απόδοση από 1/1 -26,64%

Απόδοση 52 εβδομάδων -28,30%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 1,70 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 0,66 ευρώ

Καθαρή Θέση 38,98 εκατ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)

BV 1,89

P/BV 0,59

Ξένα/Ιδία 1,19

ROE 0,93%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 101,05%

Κεφαλαιοποίηση 22,94 εκατ. ευρώ

Η μετοχή της Paperpack έκλεισε στα 5,45 ευρώ αμετάβλητη, συνεχίζοντας να διαπραγματεύεται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία, καθώς βρίσκεται κοντά στην σημαντική αντίσταση των 5,48 ευρώ, όπου από τα τέλη Αυγούστου δεν έχει καταφέρει να την διασπάσει, με την επόμενη να τοποθετείται στα 5,99 ευρώ. Η στήριξη βρίσκεται στα 4,96 ευρώ, με το σήμα αγοράς να διατηρείται για δεύτερη μέραΜ.Ο όγκου 30 ημερών 260,0 τεμάχια.

Απόδοση μηνός +4,81%

Απόδοση 3μηνου +11,68%

Απόδοση 6μηνου +9%

Απόδοση από 1/1 +4,81%

Απόδοση 52 εβδομάδων +10,32%

Μέγιστη τιμή 52 εβδ. 6,10 ευρώ

Ελάχιστη τιμή 52 εβδ. 3,98 ευρώ

Καθαρή Θέση 5,7 εκατ. ευρώ (στοιχεία εξαμήνου)

BV 1,44

P/BV 3,78

Ξένα/Ιδία 1,23

ROE 18,19%

Δείκτης Φερεγγυότητας* 30,37%

Κεφαλαιοποίηση 21,54 εκατ. ευρώ


*Δείκτης Φερεγγυότητας είναι η ικανότητα μιας εταιρείας να μπορεί να ανταπεξέλθει στις οικονομικές της υποχρεώσεις, κυρίως σε μακροχρόνια βάση. Όσο μεγαλύτερος ο εν λόγω δείκτης, τόσο περισσότερο μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της η εταιρεία.


Νέα υποχώρηση κατέγραψαν οι αποδόσεις των ελληνικών κρατικών ομολόγων, με αυτή του πενταετούς να διαμορφώνεται στο 0,221με πτώση 7,74%, και του δεκαετούς στο 1,048με πτώση 2,92%.

Θεόδωρος Σεμερτζίδης, CEFA

Τα παραπάνω εκφράζουν προσωπικές απόψεις, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν προτροπή για αγορά, πώληση ή διακράτηση οποιασδήποτε κινητής αξίας.

follow us on twitter https://twitter.com/neweconomygr

https://twitter.com/TheodorosSem