Απροκάλυπτα επιθετική υποτιμητική επίθεση στη μετοχή της Alpha Bank

ΠΕΡΥΣΙ τέτοια εποχή διαπραγματευόταν στα 2,20 ευρώ, όμως έκτοτε τα μεγέθη της βελτιώθηκαν σημαντικά σε τελικές γραμμές – κλειδιά για την χρηματοοικονομική της εικόνα.

Ομως τώρα παρατηρεί κανείς μία απροκάλυπτη επιθετική υποτιμητική επίθεση στη μετοχή της που έχει οδηγήσει την τιμή της ένα ολόκληρο ευρώ χαμηλότερα!

Tην στιγμή μάλιστα που είναι η ισχυρότερη κεφαλαιακά δύναμη του κλάδου της με τον Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) στο 17,4%(!!)

Mε τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια να έχουν διαμορφωθεί σε 7,7 δισ. ευρώ, ενώ η κεφαλαιοποίηση της στο ταμπλό έχει συρρικνωθεί στα 1,9 δισ. ευρώ περίπου (TBV 0,25).

ΝΑ ΔΟΥΜΕ τώρα και τις τιμές στόχου που έχουν δώσει οι (15) επενδυτικοί οίκοι που καλύπτουν τον τίτλο της τράπεζας:

ΑΛΦΑ: 1.87  2.40 1.25
2.10
  1.90   1.62    1.90
ΑΛΦΑ:  2.00 1.90 1.70  1.52 1.50 1.95  2.57 2.00

***

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΧΟΥ: 1,8800 ευρώ.

  • ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ
Διάστημα MIN ΜAX %
7 ημερών 1,240 1,401 -8,96
30 ημερών 1,240 1,532 -11,43
3 μηνών 0,909 1,532 34,20
6 μηνών 0,841 1,532 -3,43
12 μηνών 0,841 2,230 -43,12
Print Friendly, PDF & Email