Αποτύπωμα πανδημίας στην παραγωγή Μαρτίου: Μεγάλος χαμένος ο κλάδος Ζωής

Αποτύπωμα πανδημίας στην παραγωγή Μαρτίου: Μεγάλος χαμένος ο κλάδος Ζωής

Με τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού να είναι ορατές στην ασφαλιστική αγορά μέσα από τη συνολική μείωση 1,6% που καταγράφεται στο πρώτο τρίμηνο του χρόνου έχει σημασία να δούμε πώς αποτυπώνονται όλες αυτές οι εξελίξεις στα νούμερα του Μαρτίου.

του Νίκου Μωράκη 

Ο Μάρτιος είναι η περίοδος κατά την οποία επιβλήθηκαν τα μέτρα περιορισμού στη λειτουργία των επιχειρήσεων και στην κίνηση των πολιτών. Η πτώση που καταγράφεται στην παραγωγή σε σχέση με το Μάρτιο του 2019 είναι μεγάλη καθώς φτάνει στο 11% στις ασφαλίσεις Ζωής και στο 2,2% στις Γενικές ασφάλειες. Συνολικά από τους κλάδους Ζωής χάνονται 17,7 εκατ. παραγωγής και από τους κλάδους Γενικών ασφαλίσεων χάνονται 4 εκατ. παραγωγής.

Στις ζωικές ασφαλίσεις

  • Από τον κλάδο Ζωής σε σχέση με το Μάρτιο του 2019 έχουν χαθεί περίπου 17,7 εκατ. παραγωγής, καθώς η παραγωγή έπεσε από τα 160 εκατ. στα 143,6%.
  • Η μεγαλύτερη μείωση έρχεται από τις ασφαλίσεις Ζωής που έχουν και τον μεγαλύτερο όγκο της παραγωγής. Εδώ η παραγωγή μειώνεται κατά 14,3% και φτάνει στα 97,8 εκατ.
  • Καταγράφουν μεγάλη αύξηση τα Ομαδικά Συνταξιοδοτικά κεφάλαια, τα οποία κινούνται ανοδικά κατά 12,6%.
  • Η διαχείριση συλλογικών συνταξιοδοτικών κεφαλαίων αφορά συνταξιοδοτικά συμβόλαια τα οποία πληρώνονται είτε από τις επιχειρήσεις είτε από κοινού από επιχειρήσεις και εργαζόμενους, προκειμένου οι τελευταίοι να λάβουν έναν επιπρόσθετο ποσό στη συνταξιοδότησή τους. Η παραγωγή στον τομέα φτάνει τα 20,9 εκατ. ευρώ.

Γενικές ασφαλίσεις:

  • Συνολικά από την παραγωγή των Γενικών ασφαλίσεων έχουν χαθεί 4 εκατ.
  • Ο μεγάλος χαμένος του Κλάδου είναι η Αστική Ευθύνη Χερσαίων Οχημάτων, ο κλάδος με τον μεγαλύτερο όγκο παραγωγής. Συνολικά το Μάρτιο χάνονται από το συγκεκριμένο κλάδο 7,3 εκατ. παραγωγής.
  • Αντίθετα ο μεγάλος κερδισμένος είναι οι Ασθένειες οι οποίες αυξάνονται κατά 12,5% και φτάνουν τα 26,5 εκατ. Εδώ η παραγωγή αυξάνεται κατά 2,5 περίπου εκατομμύρια.
  • Αύξηση 3% καταγράφει και ο κλάδος Πυρός που φτάνει στα 29.2 εκατ.
  •  Μεγάλες αυξήσεις έχουμε και σε κλάδους με μικρότερη παραγωγή όπως η Γενική Αστική Ευθύνη και οι Πιστώσεις που αυξάνονται κατά περίπου 16%.
  • https://www.insurancedaily.gr/