Απογραφή 2021: Παράταση έως τις 13/12 ανακοίνωσε η ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Παράταση έως και τις 13 Δεκεμβρίου για την απογραφή 2021 δόθηκε από την ΕΛ.ΣΤΑΤ., σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε το στάδιο της ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής θα έληγε σήμερα, 26 Νοεμβρίου, και θα ακολουθούσε η  απογραφή «πόρτα πόρτα», ωστόσο φαίνεται ότι υπήρξαν εμπόδια που δεν έπετρεψαν την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

«Η συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία της ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής είναι μεγάλη. Προκειμένου να δοθεί ο αναγκαίος χρόνος σε όσους παρέλαβαν τον Μοναδικό Κωδικό Απογραφής με καθυστέρηση, αλλά και σε όσους από τους υπόλοιπους επιθυμούν να απογραφούν ηλεκτρονικά, δίνεται γενική παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας της δυνατότητας ηλεκτρονικής αυτοαπογραφής μέχρι και την Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΣΤΑΤ., η διαδικασία της απογραφής έχει ως εξής: «Ένας Απογραφέας της ΕΛ.ΣΤΑΤ. αφήνει στην κατοικία σας έναν κλειστό ανώνυμο φάκελο που περιέχει τον «Μοναδικό Κωδικό Απογραφής» της κατοικίας.

  • Ένας εκπρόσωπος του νοικοκυριού, έχοντας τον «Μοναδικό Κωδικό Απογραφής» και τον κωδικό του στο taxisnet μπορεί μέσω της ψηφιακής πύλης του δημοσίου τομέα www.gov.gr
    να απογράψει την κατοικία και όλα τα μέλη του νοικοκυριού.
  • Όσοι πολίτες δεν μπορέσουν, για οποιονδήποτε λόγο, να αυτοαπογραφούν ηλεκτρονικά, θα απογραφούν από τον Απογραφέα της περιοχής τους με τη διαδικασία της προσωπικής συνέντευξης».

Πώς γίνεται η απογραφή 2021