(12/12/2020) Αποδόσεις μετοχών FΤSEΜ (εβδ- μην- 3μην – 6μην – 12μην & 2020)

Αποδόσεις μετοχών FΤSEΜ (εβδ- μην- 3μην – 6μην – 12μην & 2020)