Αποδόσεις μετοχών FTSEΜ: Από 1/1/2020 – 12μηνου – 6μηνου κ.α. (8.11.2020)

Αποδόσεις μετοχών FTSEΜ: Από 1/1/2020 – 12μηνου – 6μηνου κ.α. (8.11.2020)

Αποδόσεις μετοχών FTSEM