Χ.Α (1) – Μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα στατιστική διαπίστωση (8.11.2020)

Χ.Α (1) – Μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα στατιστική διαπίστωση (8.11.2020)


ΓEΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ  – ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ ΣΗΜΕΙΟ ΤΟΥ στις 16.3.2020 @484,40 μονάδες


ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ – ΤΩΡΑ στις 8.11.2020 @588,10 μονάδες και +21,2%

  • ΠΟΙΕΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΠΑΡΑ το +21,4% του ΓΔ υστερούν και πόσο