Αποχή συμβολαιογράφων έως τις 8 Ιανουαρίου

Δεν υπογράφονται συμβόλαια μέχρι και τις 8 Ιανουαρίου καθώς οι συμβολαιογράφοι της Αθήνας και του Πειραιά αποφάσισαν σε έκτακτη γενική συνέλευση τους, που πραγματοποιήθηκε παραμονή της Πρωτοχρονιάς, Τρίτη 31 του μήνα, να απέχουν από την άσκηση των επαγγελματικών τους καθηκόντων.

Οι συμβολαιογράφοι αποφάσισαν να απέχουν από τα καθήκοντά τους, διότι αντιδρούν, όπως αναφέρεται και στην απόφαση της γενικής τους συνέλευσης, για  πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις, που  ενώ τους μεταβιβάζουν την αρμοδιότητα υποβολής ηλεκτρονικά των δηλώσεων για τις μεταβιβάσεις, αντικαθιστώντας ουσιαστικά τους υπαλλήλους ΔΟΥ (εφορίες), παράλληλα τους απειλούν με εξοντωτικά πρόστιμα, χωρίς οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες να έχουν οργανώσει ένα σύγχρονο και λειτουργικό πλαίσιο για να εκτελέσουν οι συμβολαιογράφοι τα νέα καθήκοντα που τους ανατίθενται.