Από τις εταιρίες που δεν φοβούνται να πούνε, αυτό που συμβαίνει πραγματικά…

Σαράντης: Πάντα μου άρεσαν οι εταιρίες που δεν φοβούνται να πούνε αυτό που συμβαίνει πραγματικά.


Στην καθιερωμένη παρουσίαση στην Ένωση θεσμικών Επενδυτών η διοίκηση της εταιρίας έδωσε απαντήσεις χωρίς φόβο και πάθος.


Κατ’ αρχάς μιλώντας για τα αποτελέσματα της τρέχουσας χρονιάς εκτιμήθηκε αύξηση 12% σε σχέση με πέρυσι στα 384 εκατ. ευρώ με λειτουργικά κέρδη 51,8 εκατ. ευρώ (+13,5%) και καθαρή κερδοφορία 36,2 εκατ. ευρώ (+9,4%).

Για το θέμα της λήξης της συνεργασίας (Joint Venture) με την Estee Lauder αναφέρθηκε ότι η ολοκλήρωση της συνεργασίας βάση της αρχικής συμφωνίας είναι το καλοκαίρι του 2020. Η μη ανανέωση της συμφωνίας θα έχει ένα μεταβατικό στάδιο (πιθανόν 5 χρόνια) κατά το οποίο το ποσοστό συμμετοχής της Σαράντης στα κέρδη θα μειώνεται σταδιακά.

Επισημαίνεται ότι η Estee Lauder συνεισφέρει περί τα 9,3 εκατ. ευρώ ή το 23% των λειτουργικών κερδών του ομίλου με βάση τα περυσινά αποτελέσματα. Ωστόσο ακόμα και σε αυτό το σενάριο η διοίκηση θα προχωρήσει σε νέες συνεργασίες και ενδυνάμωση του υφιστάμενου δυναμικού μπαίνοντας σε νέες αγορές (Πολωνία, Ουκρανία και Ρωσία). Μάλιστα εκτιμήθηκε ότι η ErgoPack θα τριπλασιάσει τα μεγέθη της σε βάθος τριετίας.

Παράλληλα η Σαράντης βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις στο εξωτερικό για νέες εξαγορές ενώ το επενδυτικό πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη και περιλαμβάνει αναβάθμιση των εγκαταστάσεων στα Οινόφυτα θα κινηθεί στα επίπεδα των 10 – 13 εκατ. ευρώ. Με τα μεγέθη του 2019 η εταιρία διαπραγματεύεται στις 14 φορές τα κέρδη και έχει δείκτη επιχειρηματικής αξίας προς λειτουργικά κέρδη στις 10,2 φορές.

ΜΑΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Η εξέλιξη των βασικών μεγεθών της εταιρίας και η εκτίμηση για το 2019

Σε χιλ. ευρώ

FY:19 (Εκτίμηση)

FY:18

FY:17

FY:16

FY:15

Κύκλος Εργασιών

384.000

343.945

299.680

287.330

243.270

Y-o-Y (%)

11,6%

14,8%

4,3%

18,1%

11,6%

Λειτουργικά Κέρδη

51.820

46.990

39.660

35.920

29.770

Y-o-Y (%)

10,3%

18,5%

10,4%

20,7%

16,1%

Περιθώριο κέρδους

13,5%

13,7%

13,2%

12,5%

12,2%

Καθαρά Κέρδη

36.200

32.540

28.630

24.520

19.780

Y-o-Y (%)

11,2%

13,6%

16,8%

23,9%

15,4%

Margin

9,4%

9,5%

9,6%

8,5%

8,1%

 

 

 

 

 

 

Ισολογισμός

 

FY:18

FY:17

FY:16

FY:15

Καθαρή θέση

 

221.924

200.003

182.965

166.405

Μακροπρόθεσμος Δανεισμός

 

38.000

26.018

28.440

32.137

Βραχυπρόθεσμος Δανεισμός

 

7.720

5.708

6.241

2.019

Ταμείο

 

221.924

44.947

34.854

33.434

Καθαρός Δανεισμός

 

12.941

-13.221

-173

722

Πηγή: Παρουσίαση της εταιρίας

Print Friendly, PDF & Email