Από τα 16 εκατ. στα 0,94 εκατ. τα κέρδη της ΕλβαλΧαλκόρ στο α’τρίμηνο

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ VIOHALCO SA – Σύνοψη

Δημοσίευση βασικών οικονομικών μεγεθών α’ τριμήνου 2020 της ElvalHalcor, θυγατρικής
της Viohalco, στο Χρηματιστήριο Αθηνών

• Αδιάλειπτη λειτουργία των παραγωγικών μονάδων παρά την πανδημία COVID-19
• Περιορισμένη μείωση των όγκων και του κύκλου εργασιών κατά 3,7% και κατά 3,9%
έναντι του Α’ τρίμηνου του 2019 αντίστοιχα
• a-EBITDA 32,7 εκ. ευρώ το Α’ τρίμηνο του 2020 (37,6 εκ. για το Α’ τρίμηνο του 2019)
• Βελτίωση του χρηματοοικονομικού αποτελέσματος κατά 10,0%