Από Δευτέρα 19/10 στο ταμπλό της Κύριας Αγοράς η μετοχή της Δομικής Κρήτης

Δελτίο Τύπου Επιτροπής Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών – Χρηματιστήριο Αθηνών

H Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη σημερινή της συνεδρίαση, ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών έως 200.000 κοινών ανωνύμων ομολογιών της εταιρίας «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» (ISIN: GRC419120ΑD7), οι οποίες θα προκύψουν από την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου έως €200.000.000, υπό την αίρεση επιτυχούς ολοκλήρωσης της δημόσιας προσφοράς των ομολογιών, σύμφωνα με τους όρους που ειδικότερα έχουν γνωστοποιηθεί από τον Εκδότη.

Επίσης, στη σημερινή της συνεδρίαση, η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών αποφάσισε τη μεταφορά των μετοχών των εταιριών «ΔΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Α.Ε.» (ISIN: GRS364253005) και «PASAL ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» (ISIN: GRS497003012) από την Κατηγορία Επιτήρησης στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, από την Δευτέρα 19 Οκτωβρίου 2020, κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, δεδομένου ότι δεν συντρέχουν πλέον οι λόγοι για την υπαγωγή τους στην εν λόγω κατηγορία.
Κατεβάστε το Δελτίο Τύπου
  • Με τους μικροεπενδυτές της Pasal να έχουν γνωρίσει την εξαφάνιση των κεφαλαίων τους με τις γνωστές διαδικασίες που προηγήθηκαν θα αποτελούσε ύβριν γι αυτούς η αναφορά της μετοχής της στο τίτλο της ανακοίνωσης!!!

ΥΓ: Ιδιαίτερη ικανοποίηση, που οι μικροεπενδυτές φίλοι αναγνώστες του μ/μ μπορούν να πάνε ταμείο με την άνεση τους και όποτε το θελήσουν…