Απλά μαθήματα, πολιτικού Πολιτισμού!!!!!

***
Μαθήματα πολιτικού Πολιτισμού

Είσαι υπουργός. Προΐστασαι ενός μεγάλου Πολιτιστικού Ιδρύματος η διοίκηση του οποίου, όλοι άνθρωποι των Γραμμάτων και των Τεχνών εγνωσμένου κύρους, έχει υποβάλλει σύσσωμη την παραίτησή της στη διάθεση σου, άμα τη εκλογή σου.

Παραμένει όμως στη θέση της, την περίοδο της καραντίνας, για να μην δημιουργηθεί κενό.

Τι κάνεις όταν πρέπει να αποφασίσεις για την επόμενη μέρα;

  • Πρώτον: δεν δέχεσαι όχι να δεις ούτε καν να συνομιλήσεις με την απελθούσα διοίκηση.
  • Δεύτερον: δεν την αξιολογείς και τρίτον διορίζεις επικεφαλή του Ιδρύματος συνδικαλιστή με κύριο προσόν την οργάνωση μαθητικών εκδρομών στο εξωτερικό.

Απλά μαθήματα πολιτικού Πολιτισμού!

BHMAτοδότης