Απίστευτο ρεκόρ συναλλακτικής δραστηριότητας στην Αθήνα. Οι τράπεζες πρωταγωνιστούν

Συνεχίζεται στο ταμπλό η υπερβάλλουσα ζήτηση για την ΕΤΕ, μετά και τη διαδικασία για το placement στην Εθνική Τράπεζα

Και παρά το εκρηκτικό με 8x τη ζήτηση στη δημόσια προσφορά, το ταμπλό ωρύεται.

Υποκείμενο της παρατήρησης είναι η εξωπραγματική συναλλακτική δραστηριότητα των 61 εκατ. ευρώ σε μία μόλις ώρα συνεδρίασης (!), με τα 56 να πηγαίνουν στις 4 τραπεζικές μετοχές.

Μάλιστα από τα 61, τα 57 πέρασαν από το ταμπλό, καθώς μόλις 4 εκατ. απορροφήθηκαν σε πακέτα προσυμφωνημένων συναλλαγών.

Σπανιότατο το φαινόμενο, που επιβεβαιώνει αφενός στο βραχυπρόθεσμο την αισιόδοξη εικόνα για την ΕΤΕ αλλά και για τις λοιπές τράπεζες, καθώς ήδη ΠΕ΅ΙΡ και ΕΤΕ πατούν το +4%.

Αφετέρου στο μεσοπρόθεσμο, την επιβεβαίωση της σημασίας της ανάκτησης της επενδυτικής βαθμίδας, καθώς μετά τον υποδιπλασιασμό σε 12 μήνες του spread του 10ετούς μας βλέπουμε την ψήφο εμπιστοσύνης από μεγάλα χαρτοφυλάκια που απογειώνουν τον τζίρο με μεγάλο αγοραστικό ενδιαφέρον.

Σημειωτέον, η διάχυση είναι κρίσιμη σε τέτοιες φάσεις, καθώς τα περισσότερα δεικτοβαρή ακολουθούν την ανοδική κίνηση των τραπεζών, κάποια όντας ούτως ή άλλως σε πολυετή ή ιστορικά υψηλά.

Κείμενο: Συμεών Μαυρουδής, LLM, MSc, Mutual Fund/Portfolio Manager

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ: Αυτό το υλικό παρέχεται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί ανεξάρτητη επενδυτική έρευνα. Τίποτα σε αυτό το περιεχόμενο δεν περιέχει ή δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι περιέχει επενδυτική συμβουλή ή επενδυτική σύσταση ή πρόσκληση με σκοπό την αγορά ή την πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού μέσου. Όλες οι παρεχόμενες πληροφορίες συλλέγονται από αξιόπιστες πηγές και κάθε πληροφορία που περιέχει ένδειξη προηγούμενων επιδόσεων δεν αποτελεί εγγύηση ή αξιόπιστο δείκτη μελλοντικής απόδοσης. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από οποιαδήποτε επένδυση που έγινε με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ανακοίνωση. Αυτή η επικοινωνία δεν πρέπει να αναπαραχθεί ή να διανεμηθεί περαιτέρω χωρίς την προηγούμενη γραπτή μας άδεια.