Απέρριψε και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αιτήματα Ελλήνων υγειονομικών κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού

Απορριπτική ήταν η απόφαση και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου όσον αφορά τα αιτήματα προσωρινής δικαστικής προστασίας που υπέβαλαν Έλληνες υγειονομικοί κατά του υποχρεωτικού εμβολιασμού.