Απαγορεύονται από σήμερα οι συναθροίσεις άνω των 100 ατόμων σε όλη τη χώρα

Απαγορεύονται από σήμερα έως και την 1η Φεβρουαρίου στις 6 το πρωί σε όλη την επικράτεια όλες οι δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις άνω των 100 ατόμων, με απόφαση του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.

Όπως διευκρινίζεται, με την απόφαση του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ. παίρνει τυπική ισχύ η πρόταση της αρμόδιας επιτροπής των λοιμωξιολόγων που αναφέρεται σε δημόσιες συναθροίσεις και συγκεντρώσεις, με ανώτατο όριο τα 100 άτομα και δεν σχετίζεται με τα εμπορικά καταστήματα και τους εμπορικούς χώρους.

Για την έκδοση της απόφασης ελήφθησαν, μεταξύ άλλων, υπόψη:

  • η συνδρομή εξαιρετικώς επιτακτικών λόγων δημοσίου συμφέροντος, που αφορούν στην προστασία της δημόσιας υγείας και συνίστανται στη λήψη έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του σοβαρού κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού
  • ο κίνδυνος περαιτέρω αύξησης του ρυθμού διάδοσης του κορωνοϊού από την πραγματοποίηση δημόσιων υπαίθριων συναθροίσεων με την αθρόα συμμετοχή ατόμων,
  • η από 22-01-2021 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας, όπου, μεταξύ άλλων, προτείνεται ως ανώτατος αριθμός συμμετεχόντων σε δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις τα (100) άτομα.

Για τους παραβάτες, υπό την επιφύλαξη της εφαρμογής άλλων κυρώσεων που προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία, προβλέπονται οι ακόλουθες κυρώσεις:

  • διοικητικό πρόστιμο (5.000) ευρώ στα νομικά πρόσωπα και (3.000) ευρώ στα φυσικά πρόσωπα, που διοργανώνουν δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις και
  • διοικητικό πρόστιμο (300) ευρώ στα πρόσωπα που παραβιάζουν την απαγόρευση συμμετέχοντας σε δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις.