Απ. Βεσυρόπουλος: Ποιες είναι οι νέες μειώσεις φόρων στον Προϋπολογισμό του 2022

«Όσο και να ψάξει κανείς στον Προϋπολογισμό του 2022, αλλά και στους δύο προηγούμενους που κατατέθηκαν από την κυβέρνησή μας, δεν θα βρει ούτε ένα νέο φόρο» ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών Απόστολος Βεσυρόπουλος μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής για τον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2022.

Σύμφωνα με τον κ. Βεσυρόπουλο, ο Προϋπολογισμός του 2022 στηρίζεται σε πραγματικά στοιχεία και δεδομένα, έχει ισχυρή τεκμηρίωση και αποτυπώνει την έμπρακτη και διαρκή δέσμευση της κυβέρνησης για μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων.

Ο υφυπουργός Οικονομικών ανέφερε ότι στον Προϋπολογισμό του 2022 περιλαμβάνονται και νέες μειώσεις φόρων, όπως:

 • Η νέα μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις επιχειρήσεις από το 24% στο 22% και σε μόνιμη βάση.
 • Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 μονάδες.
 • Η μείωση της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες από το 100% στο 80% από το φορολογικό έτος 2021 σε μόνιμη βάση.
 • Η επέκταση της απαλλαγής από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για το 2022, μέτρο που έχει ως άμεσα ωφελούμενους τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, όσους ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τους ιδιοκτήτες ακινήτων και τους αγρότες.
 • Η επαναφορά στο 55% από 100% της προκαταβολής φόρου εισοδήματος από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα φυσικά πρόσωπα σε μόνιμη βάση, από το φορολογικό έτος 2020.
 • Η παράταση της ισχύος των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στο τουριστικό πακέτο, στις μεταφορές, στον καφέ, στα μη αλκοολούχα ποτά και στα εισιτήρια των κινηματογράφων έως τον Ιούνιο του 2022.
 • Η παράταση της μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ από το 24% στο 13% στα γυμναστήρια, στα κολυμβητήρια και σε όσες σχολές χορού δεν απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, καθώς και η μετάταξη του συντελεστή ΦΠΑ για τις ζωοτροφές στον υπερμειωμένο συντελεστή ΦΠΑ 6% σε μόνιμη βάση.
 • Η μείωση του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και του τέλους καρτοκινητής τηλεφωνίας στο 10%, από 12% έως 20% που ήταν έως σήμερα, ανάλογα με το ύψος του μηνιαίου λογαριασμού, και η κατάργηση των συγκεκριμένων τελών για τους νέους έως 29 ετών.
 • Η παράταση της αναστολής του τέλους συνδρομητικής τηλεόρασης που αντιπροσωπεύει το 10% του συνολικού λογαριασμού έως τον Ιούνιο του 2022.
 • Η πρόβλεψη ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με την προώθηση της πράσινης οικονομίας και την ψηφιοποίηση θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προσαυξημένες κατά ποσοστό έως 100%.
 • Η περαιτέρω ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών, με παροχή πρόσθετων φορολογικών κινήτρων για τα φυσικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα, θα προβλέπεται ότι το 30% των δαπανών που γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματίες και έως του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως, θα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων. Επιπρόσθετα, οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες θα προσμετρώνται εις διπλούν στο ελάχιστο όριο δαπανών 30% με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής.