Απ.Μάνθος: Βραχυπρόθεσμες τεχνικές προσέγγισης για τους λάτρεις του Forex

AENAON MARKETS : ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΣΟΤΙΜΙΩΝ 04/12/2018

Για πρώτη φορά μετά από αρκετές εβδομάδες το Dollar Index (DXY) πάει να διασπάσει καθοδικά το δίαυλο στήριξης του περασμένου Οκτωβρίου στα 96,56. Επιβεβαιωμένη καθοδική τμήση με φίλτρο 3 candlesticks θα επιφέρει αλλαγή στην κυρίαρχη ανοδική τάση του δολαριακού δείκτη βάζοντας ως πρώτο καθοδικό στόχο τα 96 με 95,90.


Ανοδική διάσπαση του καθοδικού καναλιού Q πραγματοποιεί η ισοτιμία  EURUSD δίνοντας έντονο διαγραμματικό ενδιαφέρον στην αποτύπωση των επόμενων ωρών. Τεχνικά η διατήρηση της ανοδικής τμήσης του καναλιού μπορεί να οδηγήσει την ισοτιμία στα 1,1490.

Η άρνηση ανοδικού πατήματος άνω του 113,7 για την ισοτιμία USDJPY έφερε τελικά καθοδική διάθεση σπρώχνοντάς την σε βίαιη καθοδική διάσπαση της ανοδικής γραμμής βραχυχρόνιας τάσης W. Το στοιχείο αυτό μπορεί να δώσει λαβές για μια επίσκεψη προς τη σημαντική στήριξη στα 112,30.


Συνεχίζεται η ανοδική πορεία της ισοτιμίας NZDUSD μέσα στο βραχυχρόνιο ανοδικό κανάλι Μ. Ο πρώτος ανοδικός στόχος εντοπίζεται  στα 0,705. Αλλαγή τάσης μόνο με τη καθοδική καταστρατήγηση του καναλιού.


Απόστολος Μάνθος

Υπεύθυνος: Τεχνικής  Ανάλυσης & Επενδυτικής Στρατηγικής

Τwitter @ManthosChartist

  • Ευριπίδου  9
  • 6ος Όροφος
  • 105 61  Αθήνα
  • Τηλ:  (+30) 210 6829898 

 http://www.aenaonmarkets.com


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Το μήνυμα αυτό (συμπεριλαμβανομένων των επισυναπτόμενων εγγράφων) είναι εμπιστευτικό και προορίζεται για χρήση μόνο από τον αποδέκτη του, καθώς ενδέχεται να προστατεύεται από το επαγγελματικό απόρρητο και να περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή οικονομικά στοιχεία.

  • Οιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση, αντιγραφή, κοινοποίηση του περιεχομένου του ή αναμετάδοση του συγκεκριμένου μηνύματος, εν όλω ή εν μέρει, απαγορεύεται αυστηρά. Σημειώνεται ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα μπορεί πολύ εύκολα να παραποιηθούν.

Η Aenaon Markets Ltd δε φέρει ευθύνη για την εσφαλμένη ή μη ολοκληρωμένη μετάδοση του περιεχομένου των μηνυμάτων καθώς και για οιαδήποτε καθυστέρηση στη λήψη τους ή για οιαδήποτε ζημία του συστήματός σας. ΗAenaon Markets Ltd σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την ακεραιότητα του ηλεκτρονικού μηνύματος, ούτε ότι αυτή η επικοινωνία είναι ελεύθερη ιών, υποκλοπών ή παρεμβολών.

Print Friendly, PDF & Email