Αντώνης Βαρθολομαίος (Παγκρήτια Τράπεζα): Ορόσημο το 2024 για τον 5ο τραπεζικό πόλο

Ενα νέο τραπεζικό οργανισμό που στηρίζεται στη συμπληρωματικότητα των δύο τραπεζών δημιουργεί η απορρόφηση της HSBC από την Παγκρήτια, που ολοκληρώθηκε επιτυχώς την 31η Ιουλίου. Οπως εξηγεί στη συνέντευξή του στην «Κ» και την Ευγενία Τζώρτζη ο διευθύνων σύμβουλος της Παγκρήτιας, Αντώνης Βαρθολομαίος, η τράπεζα από τη Δευτέρα έχει περισσότερους από 800 εργαζομένους, ενεργητικό που ξεπερνάει τα 3,5 δισ. ευρώ και κυρίως ένα διευρυμένο δίκτυο άνω των 60 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα. Επόμενο βήμα είναι η επερχόμενη απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας εντός του φθινοπώρου, ενώ το 2024, όπως σημειώνει ο κ. Βαρθολομαίος, θα αποτελέσει χρονιά-ορόσημο ενόψει της συγχώνευσης με την Attica Bank.

– Πώς εξελίχθηκε η διαδικασία απορρόφησης της HSBC και πώς διαμορφώνονται τα μεγέθη της τράπεζας μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας απορρόφησης;

– Επειτα από πολύμηνη προετοιμασία και συντονισμένο προγραμματισμό, η Παγκρήτια Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την πλήρη απορρόφηση της HSBC στην Ελλάδα, διαμορφώνοντας έναν νέο τραπεζικό οργανισμό, που έχει στον πυρήνα του λειτουργικού του μοντέλου τη συμβουλευτική τραπεζική και την παροχή υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης για το σύνολο του πελατολογίου της. Από την 31η Ιουλίου τα καταστήματα της Παγκρήτιας εξυπηρετούν το κοινό και των δύο τραπεζικών οργανισμών και οι νέοι μας πελάτες έχουν το ίδιο υψηλό και προσωποποιημένο επίπεδο εξυπηρέτησης που απολάμβαναν μέχρι σήμερα. Η Παγκρήτια από τη Δευτέρα έχει περισσότερους από 800 εργαζομένους, ενεργητικό που ξεπερνάει τα 3,5 δισ. ευρώ και κυρίως ένα διευρυμένο δίκτυο άνω των 60 καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, σημαντικά ενισχυμένο στην Αττική, για την εξυπηρέτηση των άνω των 300.000 πελατών της, που έχουν πλέον τη δυνατότητα να συναλλάσσονται μέσω του εξελιγμένου e-banking που διαθέτει η τράπεζά μας. Σε κάτι περισσότερο από 12 μήνες οι ομάδες των δύο οργανισμών ολοκλήρωσαν ένα απαιτητικό project και πέτυχαν την ασφαλή και ομαλή μετάπτωση, χρησιμοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και δουλεύοντας εντατικά, συστηματικά και ομαδικά. Η μεγαλύτερη πρόκληση ήταν ότι μέχρι και την τελευταία ημέρα οι δύο οργανισμοί λειτουργούσαν απόλυτα υπό τους όρους του ανταγωνισμού. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα η Παγκρήτια έπρεπε να σχεδιάσει και να αναπτύξει, από μηδενική βάση, συστήματα και διαδικασίες για τα προϊόντα της HSBC τα οποία δεν διέθετε, κάτι που υλοποιήθηκε με επιτυχία και η τράπεζα λειτουργεί εύρυθμα ως ενοποιημένο σχήμα από την πρώτη ημέρα.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τις ομάδες εργασίας που υλοποίησαν αυτό το σύνθετο έργο, τον στρατηγικό μας επενδυτή, την Thrivest Holding, για τη συνεχή υποστήριξή του και και την ΤτΕ για την άριστη συνεργασία που είχαμε από την αρχή αυτής της συμφωνίας.

– Ποια είναι τα οφέλη της εξαγοράς και ποια η προστιθέμενη αξία που η Παγκρήτια επιδιώκει να αποκτήσει μέσω της απορρόφησης της HSBC Ελλάδος;

– Ο μετασχηματισμός της Παγκρήτιας πραγματοποιείται μέσα από μελετημένες στρατηγικές κινήσεις, που εφαρμόζονται μεθοδικά και συστηματικά από τον Δεκέμβριο του 2020. Το πρώτο βήμα που υλοποιήθηκε ήταν ο εκσυγχρονισμός του λειτουργικού μας μοντέλου, καθώς από πρώην συνεταιριστική η τράπεζα αναδιοργανώθηκε πλήρως και εξελίχθηκε σε μια ολοκληρωμένη εμπορική τράπεζα. Αυτό το πετύχαμε χάρη στην ομάδα των έμπειρων και ικανών διοικητικών στελεχών που ήρθαν στο Ηράκλειο της Κρήτης και έθεσαν τις βάσεις για τη μελλοντική πορεία και επιτυχία της Παγκρήτιας. Το αποτέλεσμα αυτού του μετασχηματισμού μάς επέτρεψε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, την απορρόφηση της HSBC Ελλάδας. Δημιουργήσαμε έναν νέο τραπεζικό οργανισμό που στηρίζεται στη συμπληρωματικότητα των δύο τραπεζών, αξιοποιώντας τη διεθνή τεχνογνωσία των στελεχών της HSBC και την πολύχρονη εμπειρία της ελληνικής αγοράς των ανθρώπων της Παγκρήτιας. Ο νέος οργανισμός λειτουργεί με ενιαία, σύγχρονη πελατοκεντρική κουλτούρα προσφέροντας ένα εκτεταμένο εύρος προϊόντων, υψηλό επίπεδο υπηρεσιών αιχμής, όπως το Wealth management, το Corporate Banking και το Treasury και την προσωποποιημένη εμπειρία που αναζητούν σήμερα οι πελάτες, ενώ παράλληλα προσφέρει ευκαιρίες ανάπτυξης και εξέλιξης για όλα τα στελέχη του. Το επόμενο άμεσο βήμα μας είναι η επερχόμενη απορρόφηση της Συνεταιριστικής Τράπεζας Κεντρικής Μακεδονίας εντός του φθινοπώρου, μέσω της οποίας θα δημιουργήσουμε μια ισχυρή βάση στη Β. Ελλάδα και στη συνέχεια η συνένωση των δυνάμεών μας με την Attica Bank.

– Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για τη συγχώνευση με την Attica Bank και κατά πόσον η ενεργοποίηση του «Ηρακλή III» αποτελεί πιθανή λύση για την αντιμετώπιση του υψηλού αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων, που χαρακτηρίζει και τις δύο τράπεζες;

– Η Παγκρήτια Τράπεζα αναγνωρίζοντας την προοπτική της κοινής πορείας με την Attica Bank, συμμετείχε στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της συνδράμοντας και από την πλευρά της στη δημιουργία της βάσης για τη συνένωση των δυνάμεων των δύο χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Κοινός στόχος και όραμα είναι η δημιουργία ενός υγιούς, ισχυρού και ανταγωνιστικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σημερινές απαιτήσεις της αγοράς, θα προσφέρει εναλλακτικές επιλογές για ιδιώτες και επιχειρήσεις και θα δημιουργεί αξία προς όφελος των ανθρώπων, των πελατών, των μετόχων και της κοινωνίας, διαμορφώνοντας τον λεγόμενο 5ο πόλο στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Ως προς τα διαδικαστικά της συγχώνευσης, τα επόμενα βήματα αφορούν την επιλογή των στρατηγικών, χρηματοοικονομικών και νομικών συμβούλων για να καταρτιστεί το κοινό επιχειρησιακό σχέδιο των δύο οργανισμών. Σίγουρα το 2024 θα είναι μια χρονιά-ορόσημο κατά την οποία και οι δύο οργανισμοί θα καταβάλλουν όλες τους τις δυνάμεις για τη συνδιαμόρφωση του νέου ενοποιημένου τραπεζικού φορέα, ο οποίος με φιλοδοξία θα διεκδικήσει σημαντική θέση στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Στο θέμα της διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, σίγουρα η ενεργοποίηση του «Ηρακλή ΙΙΙ» είναι μια διαφαινόμενη λύση και η αξιοποίησή του θα μελετηθεί και θα αντιμετωπιστεί συνδυαστικά με την Attica Bank.

– Η δημιουργία του λεγόμενου 5ου πυλώνα στο τραπεζικό σύστημα προβάλλεται ως αναγκαιότητα για τη διεύρυνση του ανταγωνισμού στον τραπεζικό κλάδο. Ποια ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα μπορεί να έχει μια μικρότερη τράπεζα σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων;

– Είναι γεγονός ότι το τραπεζικό σύστημα τα τελευταία δέκα χρόνια συγκεντρώθηκε σε πολύ λίγες τράπεζες, αλλοιώνοντας το στοιχείο του ανταγωνισμού που προάγει την υγεία της αγοράς, αλλά και την αρτιότερη εξυπηρέτηση των πελατών. Κάτι τέτοιο αντιμετωπίζεται μόνο με την ενδυνάμωση των μικρότερων τραπεζών ή και τη δημιουργία νέων, μια κατεύθυνση που υποστηρίζει και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Σ’ αυτό το πλαίσιο η Παγκρήτια αναζητεί τη διαρκή βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της μέσα από προϊόντα και διαδικασίες που σχεδιάζονται με γνώμονα τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη, επιλέγοντας ως βασικό μοντέλο λειτουργίας τη συμβουλευτική τραπεζική. Η σύνθετη οικονομική πραγματικότητα επιβάλλει κάθε απόφαση ιδιώτη, μικρής ή μεγάλης επιχείρησης, να είναι αποτέλεσμα εξατομικευμένης συμβουλής, η οποία με τη σειρά της προϋποθέτει βαθιά γνώση του ίδιου του πελάτη και των πραγματικών αναγκών του. Η τράπεζά μας σήμερα μπορεί να απαντήσει σ’ αυτή την ανάγκη αποτελεσματικά με ταχύτητα στη λήψη αποφάσεων, προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και ευελιξία. Ζητούμενα, όπως η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η ενίσχυση ταχέως αναπτυσσόμενων επιχειρηματικών σχημάτων και στην περιφέρεια –και ειδικότερα στην Κρήτη που η τράπεζά μας έχει πρωταγωνιστικό ρόλο–, η εκπαίδευση και η στροφή της αγοράς στα ESG προϊόντα και στα διάφορα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, μας οδηγούν σε μια διαφορετική προσέγγιση του πελάτη. Στην Παγκρήτια, τόσο η κληρονομιά μας ως τράπεζα τοπικού αρχικά χαρακτήρα όσο και η εμπειρία των νέων στελεχών μας στη συμβουλευτική, μας δίνουν εκείνο το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που μπορεί να κάνει τη διαφορά: να αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες του πελάτη, να προσφέρουμε προσωποποιημένες λύσεις, να δίνουμε άμεσα απαντήσεις, να εξετάζουμε, να μεταφέρουμε και να υλοποιούμε επιτυχημένα μοντέλα του εξωτερικού.

Παράλληλα, δουλεύουμε εντατικά για να δημιουργήσουμε ένα μοναδικό μοντέλο λειτουργικής υπεροχής (operational excellence) το οποίο διαπερνά με αξιοπιστία και διαφάνεια κάθε πτυχή της δραστηριότητάς μας, δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στις ισχυρές υποδομές, στην κανονιστική συμμόρφωση και τη διαχείριση κινδύνων. Η διαδικασία αυτή αναμένεται να επιταχυνθεί σημαντικά με την προσθήκη των στελεχών μας που διαθέτουν διεθνή εμπειρία και ιδιαίτερες γνώσεις και σ’ αυτόν τον τομέα. Παράλληλα, δεσμεύουμε σημαντικούς πόρους για την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας, έναν τομέα που πλέον απασχολεί ιδιαίτερα τον τραπεζικό κλάδο και που είναι απαραίτητος για τη δημιουργία και διατήρηση ενός ισχυρού πυλώνα digital banking, αλλά και τη διασφάλιση της σχέσης αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας.

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ – Συνέντευξη στην Ευγενία Τζώρτζη