Άνοιξε το βιβλίο προσφορών για τα 5ετή και 30ετή ομόλογα

Iσχυρή είναι η ζήτηση για τις επανεκδόσεις των 5ετών και 30ετών ομολόγων από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Ο ΟΔΔΗΧ προχώρησε στην επανέκδοση υφιστάμενου ομολόγου λήξης το 2026 με κουπόνι 0% αλλά και την επανέκδοση του 30ετούς τίτλου, λήξης τις 24 Ιανουαρίου 2052 με κουπόνι στο 1,875% έχουν αναλάβει οι Alpha Bank, Barclays, Citi, Commerzbank και Morgan Stanley.

Όπως σχολιάζουν πηγές η επίσπευση της εξόδου σε αντίθεση με τον προγραμματισμό – που ήταν περί τα μέσα Σεπτεμβρίου – αποδίδεται κυρίως στις καλές συνθήκες.

Πηγές εξηγούν, ότι ο βασικότερος λόγος είναι τεχνικός, δηλαδή να ενισχυθεί και να βελτιωθεί η ρευστότητα στη δευτερογενή αγορά και ως εκ τούτου αποτελεί, παράλληλα, ευκαιρία κατά την τρέχουσα περίοδο να τονωθεί με φρέσκο χρήμα το Ελληνικό Δημόσιο.

Τα ταμειακά διαθέσιμα του ελληνικού Δημοσίου ανέρχονται στα 35 δισ. ευρώ και εκτιμάται ότι θα αυξηθούν στα 37 δισ. ευρώ τις αμέσως επόμενες μέρες.