Ανοίγει o δρόμος για 767 εκ.ευρώ από το Eurogroup – Θετική η 8η έκθεση της Κομισιόν

Θετική είναι σε γενικές γραμμές η 8η έκθεση για την ενισχυμένη εποπτεία της Ελλάδας και ανοίγει τον δρόμο για εκταμίευση κερδών επί ελληνικών ομολόγων και λήψη μέτρων για το χρέος συνολικού ύψους 767 εκατομμυρίων ευρώ τον Δεκέμβριο από το Eurogroup.

Η έκθεση συμπεραίνει ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες που έχει προκαλέσει η πανδημία, «η Ελλάδα έχει αναλάβει τις αναγκαίες δράσεις για να πετύχει τις συγκεκριμένες, προγραμματισμένες της δεσμεύσεις». Η πανδημία, σημειώνεται, οδήγησε σε αναστολή σειράς  μεταρρυθμίσεων  στο πρώτο μισό του 2020 «εξαιτίας της ανάγκης να αντιμετώπισης πιο άμεσων προτεραιοτήτων». Ωστόσο οι ελληνικές αρχές «καταφέραν να ξεκινήσουν εκ νέου το έργο επί των δεσμεύσεων αυτών τους τελευταίους μήνες και πέτυχαν πολλές θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις».

Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, σημειώνεται, «καλωσορίζουν τη στενή και εποικοδομητική συνεργασία σε όλα τα πεδία» με την Αθήνα και «ενθαρρύνουν τις αρχές να διατηρήσουν τη δυναμική και, όπου είναι αναγκαίο, να ενισχύσουν τις προσπάθειες, ώστε να ολοκληρώσουν ταχέως την εφαρμογή πρόσφατα υιοθετημένων νομοθετημάτων». Ειδική αναφορά γίνεται στην προώθηση της αναγκαίας δευτερεύουσας νομοθεσίας για τις μεταρρυθμίσεις στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Αξιωματούχος της Ε.Ε. μιλά για «αξιοσημείωτη πρόοδο» της Ελλάδας, κάνοντας ειδική αναφορά στην αναμόρφωση του Πτωχευτικού Δικαίου, στις ιδιωτικοποιήσεις αλλά και στις μεταρρυθμίσεις στη δημόσια διοίκηση.

Οι βασικές σχετικές εξελίξεις μπορούν, σύμφωνα με την Κομισιόν, να συνοψιστούν ως εξής:

– Η εξωτερική βιωσιμότητα παραμένει ζητούμενο και ενδέχεται να επιδεινωθεί περαιτέρω ως αποτέλεσμα της κρίσης COVID-19. Ένα μεγάλο μερίδιο της καθαρής επενδυτικής θέσης αντιπροσωπεύεται από το δημόσιο χρέος με ευνοϊκούς όρους και μακροπρόθεσμες λήξεις.

– Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών μειώθηκε το 2019, αλλά προβλέπεται να διευρυνθεί σημαντικά το 2020 και το 2021, αντανακλώντας επίσης τον αντίκτυπο του ασθενέστερου τουρισμού.

– Οι δείκτες χρέους του ιδιωτικού τομέα συνέχισαν την πτωτική τους τάση το 2019 και παρέμειναν κάτω από το όριο.

– Οι πραγματικές τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν το 2019 μετά από μια δεκαετία πτώσης των τιμών. Οι μελλοντικές τιμές ενδέχεται να προσαρμοστούν προς τα κάτω υπό το φως της κρίσης COVID-19.

– Το δημόσιο χρέος μειώθηκε στο 180% του ΑΕΠ το 2019, αλλά αναμένεται να αυξηθεί σε πάνω από 200% του ΑΕΠ το 2020 με την πτώση του ΑΕΠ και τα πανδημικά μέτρα.

– Ο τραπεζικός τομέας εξακολουθεί να επιβαρύνεται από ένα μεγάλο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων.

-Η ανεργία παραμένει πολύ υψηλή και η αργά φθίνουσα τάση διακόπτεται από την κρίση.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Ελλάδα εισήλθε στην κρίση COVID-19 με ευπάθειες που συνδέονται με το δημόσιο χρέος, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια παλαιού τύπου, το εξωτερικό ισοζύγιο, την ανεργία και τη χαμηλή δυνητική ανάπτυξη.

Με την κρίση, οι δείκτες χρέους, η ανεργία καθώς και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια είναι πιθανό να αυξηθούν, προβλέπει η Κομισιόν.

Συνολικά, η Κομισιόν θεωρεί σκόπιμο, λαμβάνοντας επίσης υπόψη τον εντοπισμό υπερβολικών ανισορροπιών το Φεβρουάριο, να εξετάσει περαιτέρω την επιμονή των μακροοικονομικών κινδύνων και να παρακολουθήσει την πρόοδο μέχρι την άρση των υπερβολικών ανισορροπιών.

Επιπλέον υπενθυμίζεται ότι η όγδοη έκθεση ενισχυμένης παρακολούθησης για την Ελλάδα διαπιστώνει ότι, παρά τις αντίξοες συνθήκες που προκαλούνται από την πανδημία COVID-19, οι ελληνικές αρχές έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα για την επίτευξη των συμφωνημένων δεσμεύσεων, επιφέροντας μια σειρά θεμελιωδών μεταρρυθμίσεων.

Η έκθεση θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως βάση για το Eurogroup να αποφασίσει σχετικά με την απελευθέρωση του επόμενου συνόλου μέτρων πολιτικής για το χρέος, αναφέρει η Κομισιόν.

Οι εκθέσεις παρακολούθησης μετά το πρόγραμμα για την Κύπρο, την Ιρλανδία, την Πορτογαλία και την Ισπανία διαπιστώνουν ότι οι δυνατότητες αποπληρωμής καθενός “παραμένουν υγιείς”.

Όσον αφορά την Ελλάδα, η Κομισιόν είναι της γνώμης ότι το σχέδιο προϋπολογισμού της Ελλάδας είναι γενικά σύμφωνο με τη σύσταση που ενέκρινε το Συμβούλιο στις 20 Ιουλίου 2020. Τα περισσότερα από τα μέτρα που εκτίθενται στο σχέδιο προϋπολογισμού της Ελλάδας στηρίζουν την οικονομική δραστηριότητα σε υπόβαθρο της σημαντικής αβεβαιότητας.

Δεδομένου του επιπέδου του δημόσιου χρέους της Ελλάδας πριν από το ξέσπασμα της πανδημίας COVID-19, είναι σημαντικό για την Ελλάδα να διασφαλίσει ότι, όταν λαμβάνει υποστηρικτικά δημοσιονομικά μέτρα, “διατηρείται η μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική βιωσιμότητα”.

Η Ελλάδα καλείται να επανεξετάζει τακτικά τη χρήση, την αποτελεσματικότητα και την επάρκεια των μέτρων στήριξης και να είναι έτοιμη να τα προσαρμόσει ανάλογα με τις ανάγκες σε μεταβαλλόμενες συνθήκες.