Ανοίγει η οικονομική προσφορά της Mohegan – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το καζίνο στο Ελληνικό

Εξαιρετικά σημαντική ημέρα είναι η σημερινή για τη μεγάλη επένδυση στο Ελληνικό, καθώς μετά από μεγάλες περιπέτειες και δικαστικές καθυστερήσεις, έφτασε η ώρα να ανοίξει η οικονομική προσφορά της Mohegan – ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ για το καζίνο.

Με το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς και την κατάθεση των τελευταίων νομιμοποιητικών εγγράφων, ανοίγει ο δρόμος ώστε ακόμα και μέσα στον Οκτώβριο να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής του αναδόχου.

Ήδη έχει ανοίξει και αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά των MGE-ΓΕΚΤΕΡΝΑ, η οποία έχει λάβει τη μέγιστη δυνατή βαθμολογία, έχοντας υπερβεί κατά πολύ της ελάχιστες προδιαγραφές του διαγωνισμού στο συγκεκριμένο σκέλος.

Μετά το άνοιγμα της οικονομικής προσφοράς, η επιτροπή του διαγωνισμού πρέπει να την εγκρίνει, να επιλεγεί ο ανάδοχος και να ακολουθήσει η θετική γνωμοδότηση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, διαδικασία που θέλει τουλάχιστον ένα μήνα. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Παιγνίων (ΕΕΕΠ) θα εκδώσει την άδεια καζίνου.

Ακολουθούν η συμφωνία για  το οριστικό κείμενο της σύμβασης παραχώρησης και η έγκριση της σύμβασης από τη Βουλή.

Η ανάπτυξη του συγκροτήματος εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει περισσότερες από 7.000 θέσεις εργασίας στην περιοχή κατά τη διάρκεια και μετά το πέρας της κατασκευής, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων και έμμεσων θέσεων.