Aνοιχτή Eπιστολή του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, κ. Αναστάσιου Καλλιτσάντση, προς τους μετόχους της εταιρείας

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΚΤΩΡ

Οι μέτοχοι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ καλούνται να ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ το ΠΛΑΝΟ της Eταιρείας

και να ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΟΥΝ τα σχέδια προτάσεων που υπέβαλε η REGGEBORGH

 

Αγαπητοί μέτοχοι,

Καλείστε να πάρετε μια σημαντική απόφαση σχετικά με την επένδυσή σας στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ στην προσεχή Έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία έχει θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιανουαρίου 2021.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και η διοίκησή της δεσμεύονται για τη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλότερα πρότυπα και τις αρχές εταιρικής διακυβέρνησης. Το Ιούλιο του 2018, με την υποστήριξή σας, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ ξεκίνησε ένα ταξίδι μετασχηματισμού, με στόχο την απελευθέρωση δυνάμεων του ομίλου και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους της.

Ο μετασχηματισμός της ΕΛΛΑΚΤΩΡ στηρίχτηκε σε ένα δομημένο πλάνο τριών φάσεων, με σαφείς στόχους, που βασίζεται στη εφαρμογή των ακόλουθων κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας:

 1. Τη βέλτιστη Εταιρική Διακυβέρνηση
 2. Την Αναδιάρθρωση του Λειτουργικού Μοντέλου και την Ευθυγράμμιση των Στόχων σε Ομιλικό επίπεδο
 3. Νέο Στρατηγικό Πλάνο

 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΣ

Φάση 1′ – Βέλτιστη Εταιρική Διακυβέρνηση – ολοκληρώθηκε

Εφαρμόστηκαν σημαντικές διαρθρωτικές αλλαγές για την ενίσχυση της εταιρικής διακυβέρνησης, την ανανέωση του πλαισίου διαχείρισης κινδύνων, καθώς και τη δημιουργία συνεργιών και την ταυτόχρονη αποτροπή ζημιών. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον κλάδο της Κατασκευής όπου η νέα οργανωτική δομή, μαζί με τον επανασχεδιασμό των κρίσιμων διαδικασιών, βελτίωσαν σημαντικά την αποτελεσματικότητα του λειτουργικού μοντέλου της.

Φάση 2′ – Την Αναδιάρθρωση του Λειτουργικού Μοντέλου και την Ευθυγράμμιση των Στόχων σε Ομιλικό επίπεδο – σε εξέλιξη

Επικεντρωνόμαστε στη βελτίωση των επιχειρηματικών ευκαιριών και στην ανάκαμψη του κλάδου της Κατασκευής. Σχεδιάστηκε και ξεκίνησε να υλοποιείται στην ΑΚΤΩΡ ένα πρόγραμμα μετασχηματισμού με εκτιμώμενο όφελος ύψους  €100 εκατ. έως το τέλος του 2023, το οποίο πρόγραμμα  υλοποιείται βάση πλάνου και αναμένεται να αποδώσει υψηλότερα οφέλη από τα αρχικά προγραμματισμένα. Οι χρηματοδοτικές ανάγκες του κατασκευαστικού κλάδου του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ μειώνονται σταδιακά και οι ταμειακές ροές βελτιώνονται. Κύρια προτεραιότητα μας αποτελεί η εξασφάλιση των απαιτούμενων κεφαλαίων – πέραν των χρηματοδοτικών αναγκών της AKTΩΡ – η οποία θα ενδυναμώσει σημαντικά τη ρευστότητά της, και θα εξασφαλίσει στον Όμιλο την ευελιξία και χρηματοδότηση που χρειάζεται προκειμένου  να εστιάσει στο επενδυτικό του πλάνο και να επιταχύνει την ανάπτυξη του.

Φάση 3′ – Νέο Στρατηγικό Πλάνο – σε εξέλιξη

Γίνονται επενδύσεις για τη δημιουργία αξίας στον κλάδο των Παραχωρήσεων, όπως η Μαρίνα Αλίμου, στο κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, μέσω της στρατηγικής συνεργασίας με την EDP Renewables με εκτιμώμενη αξία επένδυσης από κοινού της τάξεως άνω του €1 δισεκατομμυρίου καθώς και στον κλάδο του Περιβάλλοντος. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ στοχεύει επίσης να βελτιώσει το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων με τουλάχιστον έναν νέο αυτοκινητόδρομο – πχ η Εγνατία Οδός – και να αναπτύξει το Πάρκο Καμπά (Cambas Park).

 Η ηγετική ομάδα της Εταιρείας υλοποιεί τον  μετασχηματισμό του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, βελτιώνοντας την κερδοφορία του προς όφελος των μετόχων

Η REGGERBORGH INVEST

Το Δεκέμβριο του 2020, η Reggeborgh Invest B.V. ζήτησε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και υπέβαλε πρόταση για την αντικατάσταση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Παρέχοντας αβάσιμες δηλώσεις σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας, η REGGEBORGH ζητά την ανάκληση όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου και την εκλογή νέου.

Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι μέτοχοι της ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχουν γνώση όλων των δεδομένων και πληροφοριών προκειμένου να λάβουν μια απόφαση, αντί να βασίζονται σε μη τεκμηριωμένες πληροφορίες

 

Τα δεδομένα είναι ότι:

 • Διαφαίνεται προσπάθεια να αναλάβει τον έλεγχο της εταιρείας – με την ανάκληση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και την αντικατάστασή του με ένα νέο πιο αδύναμο, αποτελούμενο μόνο από τους υποψηφίους που προτείνει η ίδια, η REGGEBORGH προσπαθεί να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ
 • Επιφυλάξεις περί ανταγωνισμού – Με συμμετοχή 30% στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ – κύριο ανταγωνιστή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ – εγείρονται σοβαρά ερωτήματα περί ανταγωνισμού που ενδεχομένως να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στους τομείς των υποδομών, των παραχωρήσεων και της ενέργειας στην Ελλάδα

 

Ποια είναι η REGGEBORGH;

Η REGGEBORGH GROUP BV είναι εταιρεία επενδύσεων που ανήκει στην οικογένεια Wessels, έχει διεθνή δραστηριότητα, με μεγάλη διασπορά επενδύσεων, και με επικέντρωση στον κλάδο των υποδομών. Είναι ο 100% ιδιοκτήτης της VolkerWessels, που είναι ένας μεγάλος ολλανδικός κατασκευαστικός όμιλος με διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, τον οποίο πρόσφατα «έβγαλε» από το χρηματιστήριο. Είναι επίσης ο μεγαλύτερος μέτοχος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με διαφορά – άμεσου ανταγωνιστή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ – με μερίδιο 30%, ποσοστό σχεδόν διπλάσιο του επόμενου σε μέγεθος μετόχου.

Το Μάρτιο του 2020, η REGGEBORGH απέκτησε περίπου 60.000 μετοχές στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Έκτοτε, συγκέντρωσε επιπλέον μετοχές από την αγορά και τώρα κατέχει περίπου το 14% της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Εξασφάλισε επίσης δικαίωμα αγοράς για επιπλέον 12,55% – από τον Λεωνίδα Μπόμπολα – αλλά μέχρι σήμερα δεν το έχει εξασκήσει. Εάν εξασκηθεί αυτό το δικαίωμα, η συνολική συμμετοχή της θα ανέλθει περίπου στο 27%.

Το ενδιαφέρον και οι ενέργειες της REGGEBORGH για την μετοχή της ΕΛΛΑΚΤΩΡ υπονοούν  ότι είναι υποτιμημένη, από την άλλη ισχυρίζονται στα ΜΜΕ ότι είναι μειοψηφικοί μέτοχοι, ενώ εξαπολύουν ακτιβιστική επίθεση εναντίον της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

 

Τι κάνει η REGGEBORGH;

Η REGGEBORGH προτείνει ότι “λόγω των αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρείας, απαιτείται νέα διοίκηση που να εμπνεύσει  εμπιστοσύνη στο επενδυτικό κοινό και τους πιστωτές της Εταιρείας, η οποία θα σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα ολοκληρωμένο πλάνο για την αποκατάσταση της κεφαλαιακής επάρκειας και τη δυναμική επανεκκίνηση της εταιρίας”.

Η δικαιολογία για ανάκληση του υφιστάμενου διοικητικού συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι ασαφής και στερείται ουσίας. Η REGGEBORGH δεν έχει προβάλει κανένα επιχειρήματα που να αποδεικνύει ότι πρέπει να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των επενδυτών και των πιστωτών.

 

Σύμφωνα με τα σχόλια του διοικητικού συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, που δημοσιεύθηκαν το Δεκέμβριο του 2020, από την ανάληψη καθηκόντων από το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ το 2018, είναι σε εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια για πλήρη αναδιοργάνωση του Ομίλου. Η υλοποίηση αυτού του έργου δεν ήταν εύκολη. Ωστόσο, ήδη έχει επιτύχει σημαντικά αποτελέσματα και, κυρίως έθεσε τις βάσεις για τη δυναμική ανάκαμψη του Ομίλου.  Καθ’ ‘όλη τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, το διοικητικό συμβούλιο και η διοίκηση επέδειξαν διαφάνεια και οι ενέργειές τους αντικατοπτρίζονται στις ετήσιες εκθέσεις της Εταιρείας, οι οποίες με τη σειρά τους εξασφάλισαν την υποστήριξη των μετόχων. Επιπλέον, παρά τις αντιξοότητες που αντιμετώπισε το διοικητικό συμβούλιο κατά τη διάρκεια της θητείας του, η εμπιστοσύνη των επενδυτών – εγχώριων και ξένων – εκφράστηκε μέσω και της επιτυχούς συγκέντρωσης σημαντικών κεφαλαίων από τις διεθνείς χρηματαγορές με την έκδοση Ομολογιακού Δανείου ύψους €670 εκατ το Δεκέμβριο του 2019 και τον Ιανουάριο του 2020, διασφαλίζοντας έτσι τα απαιτούμενα κεφάλαια και βελτιώνοντας τη δομή του ισολογισμού του Ομίλου. Η Εταιρεία έχει παρουσιάσει δημοσίως τις θέσεις της και το ολοκληρωμένο σχέδιο για την κεφαλαιακή της επάρκεια, καθώς και την πορεία των συζητήσεων με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και ένα συμφωνημένο σχέδιο δράσης είναι σε εξέλιξη.

Η πρόταση της REGGEBORGH για αντικατάσταση του υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου με ένα νέο, αποτελούμενο από τους υποψηφίους που προτείνει η ίδια, δεν πληροί τα διεθνή πρότυπα βέλτιστων πρακτικών.

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχει καταβάλει μεγάλες προσπάθειες για βελτίωση του πλαισίου της εταιρικής διακυβέρνησής της, πράγμα που αναγνωρίζεται από διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης διακυβέρνησης, όπως ο Δείκτης Ποιότητας της ISS (ISS Quality Score) που αξιολογεί τον κίνδυνο διακυβέρνησης των εταιρειών παγκοσμίως. Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ κατατάσσεται στην κορυφή του πίνακα υψηλής κεφαλαιοποίησης του δείκτη FTSE / ATHEX με βαθμολογία 2 (όπου το 1 δείχνει χαμηλό κίνδυνο και το 10 δείχνει μεγάλο κίνδυνο). Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί ότι η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ έχει βαθμολογηθεί με 10, γεγονός που υποδηλώνει υψηλό κίνδυνο διακυβέρνησης, απόδειξη ότι η REGGEBORGH, ως μεγαλύτερος μέτοχος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, για σημαντικό χρονικό διάστημα μέχρι σήμερα δεν έχει προτείνει βελτιώσεις στην εταιρική διακυβέρνηση.

Η σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου που προτείνει η REGGEBORGH εγείρει σημαντικές επιφυλάξεις για τους ακόλουθους λόγους:

 • Προφανής σύγκρουση συμφερόντων – Οι προτεινόμενοι για τις θέσεις Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου επιδεικνύουν σύγκρουση συμφερόντων, λόγω των επιπρόσθετων καθηκόντων τους και των προηγούμενων σχέσεων τους με το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ), οντότητα που συνδέεται με προσφορές στις οποίες συμμετέχουν οι θυγατρικές τόσο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ όσο και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
 • Ερωτήματα περί ανεξαρτησίας – Δε γίνεται αναφορά κατά πόσο τα προτεινόμενα ανεξάρτητα μέλη πληρούν την ανεξαρτησία τόσο των κριτηρίων του Ν. 3016/2002 όσο και του κώδικα εταιρικής διακυβέρνησης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ
 • Επίπεδο ανεξαρτησίας του διοικητικού συμβουλίου – Με την προτεινόμενη σύνθεση της REGGEBORGH, το επίπεδο ανεξαρτησίας του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΛΛΑΚΤΩΡ θα μειωθεί στο 40% (το υφιστάμενο επίπεδο ανεξαρτησίας του διοικητικού συμβουλίου είναι 55,5%) που υστερεί έναντι των διεθνών προτύπων βέλτιστων πρακτικών
 • Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου – Μια πενταμελής (5) σύνθεση διοικητικού συμβουλίου αναμένεται να υποβαθμίσει την αξιολόγηση σχετικά με τους κανόνες που διέπουν την τρέχουσα εταιρική διακυβέρνηση της εταιρείας

Συνοψίζοντας, η REGGEBORGH δεν φαίνεται να ενδιαφέρεται για υψηλά πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης που να ευθυγραμμίζονται με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Το γεγονός αυτό υπογραμμίζει τα χαμηλά πρότυπα των προτάσεών τους για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου.

Μετά από όλες τις προσπάθειες που έχει καταβάλει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ την τελευταία διετία, η πρόταση υποβάθμισης του σημερινού πλαισίου διακυβέρνησης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ είναι μη-αποδεκτή. Η REGGEBORGH δεν προάγει  τα συμφέροντα της Εταιρείας γιατί  προτείνει την   κατάργησης του ικανού διοικητικού συμβουλίου και αντικατάσταση αυτού με υποψηφίους που εγείρουν θέματα  σύγκρουσης συμφερόντων.

Οι επιφυλάξεις αυτές επισημαίνονται από δύο εκ των μεγαλυτέρων διεθνών συμβούλων πληρεξουσιοδότησης (proxy advisors), την Institutional Shareholder Services (ISS) και την Glass Lewis & Co., που ανέλυσαν τις προτάσεις των αντιτιθέμενων μετόχων. Και οι δύο οίκοι προτείνουν στους θεσμικούς μετόχους να ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΟΥΝ τις προτάσεις της REGGEBORGH.

Η REGGEBORGH δεν υπέβαλε στρατηγικό σχέδιο

Το διοικητικό συμβούλιο και η ομάδα διοίκησης της ΕΛΛΑΚΤΩΡ έχουν παρουσιάσει λεπτομερές σχέδιο για τη μελλοντική ανοδική πορεία της Εταιρείας που θα ενισχύσει την αξία του Ομίλου για τους μετόχους. Η REGGEBORGH δε δημοσίευσε κανένα σχέδιο που θα παρείχε εναλλακτική λύση για τους μετόχους της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Η REGGEBORGH, ως ο μεγαλύτερος μέτοχος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στην οποία έχει επενδύσει σημαντικό χρηματικό ποσό, τον κύριο ανταγωνιστή μας, δεν παρουσιάζει κάποιο σχέδιο για το μέλλον της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. 

Ποια είναι η επίδραση μίας μεγάλης συμμετοχής της REGGEBORGH τόσο στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ όσο και στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ;

Η REGGEBORGH ήδη είναι ο μεγαλύτερος μέτοχος με διαφορά, με μερίδιο 30%, στον Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και τώρα έχει εξασφαλίσει ποσοστό περίπου 27% στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Αυτό σημαίνει ότι η REGGEBORGH προσπαθεί να αποκτήσει τον έλεγχο των δύο μεγαλύτερων ομίλων υποδομής που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα. Το γεγονός αυτό εγείρει σημαντικές επιφυλάξεις σχετικά με τον ανταγωνισμό.

Οι ενέργειες της REGGEBORGH διερευνώνται από την ΕΕ Ανταγωνισμού. Οι προθέσεις της REGGEBORGH εξετάζονται επίσης από την Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Έχοντας το μεγαλύτερο ποσοστό μετοχών στον κύριο ανταγωνιστή μας, τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσπαθεί συγχρόνως να αποκτήσει τον έλεγχο της ΕΛΛΑΚΤΩΡ. Δημιουργούνται τα ακόλουθα ερωτήματα:

 • Θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ και όλων των μετόχων της Εταιρείας, ή θα εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των μετόχων της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ;

 

 • Θα υποστηρίξει η REGGEBORGH την ΕΛΛΑΚΤΩΡ στις προσπάθειες της για αυτόνομη μεγιστοποίηση της αξίας για τους μετόχους της;

Ποιος είναι ο κοινωνικοοικονομικός αντίκτυπος των κινήσεων της REGGEBORGH στον τομέα των υποδομών;

Κατά πρώτον, με τα συνδυασμένα ποσοστά συμμετοχής της στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ και στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η REGGEBORGH ως ο βασικός μέτοχος και των δύο Ομίλων στοχεύει να επωφεληθεί από την χρηματοδότηση των €32 δισεκατομμυρίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης σχετικά με το Covid-19, η οποία υποτίθεται ότι θα διοχετευτεί στους τομείς των υποδομών, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των κατασκευών στην Ελλάδα. Κατά δεύτερον, η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, με περισσότερους από 5.000 εργαζόμενους, είναι ένας από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην ελληνική οικονομία. Η REGGEBORGH μέχρι σήμερα δεν έχει δώσει καμία πληροφορία στην ΕΛΛΑΚΤΩΡ ούτε σχετικά με τις στρατηγικές της προθέσεις ούτε για τη μέριμνά της για το ανθρώπινο κεφάλαιο. Οι ενδιαφερόμενοι μέτοχοι του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ ενδεχομένως να θελήσουν να τους ρωτήσουν απευθείας στο info@reggeborgh.nl

Συνοψίζοντας, η REGGEBORGH έδωσε περιορισμένες ή καθόλου πληροφορίες και χαρακτήρισε εσφαλμένα το διοικητικό συμβούλιο και τη διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ, σε μια σκόπιμη προσπάθεια να αποσπάσει την προσοχή από το διακύβευμα της παρούσας μάχης: ποίο είναι το όραμα για το μέλλον για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ποιος έχει αποκλειστικό στόχο να δημιουργήσει υπεραξία για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο και η διοίκηση της ΕΛΛΑΚΤΩΡ σας προσφέρουν ένα σαφές πλάνο για τη επιτυχία της Εταιρείας και την περαιτέρω δημιουργία αξίας για τους  μετόχους της και έχουν δεσμευτεί να ενεργούν και να υπερασπίζονται τα συμφέροντα όλων των μετόχων.

Η REGGEBORGH προσφέρει ένα πιο αδύναμο διοικητικό συμβούλιο, χαμηλότερα πρότυπα εταιρικής διακυβέρνησης, στερείται στρατηγικού πλάνου, παρουσιάζει σημαντικό κοινωνικοοικονομικό κίνδυνο και δεν έχει  παρουσιάσει πλάνο για το μέλλον της εταιρείας.

Πιστεύουμε ότι η επιλογή είναι σαφής. Για να προστατέψετε το μέλλον της ΕΛΛΑΚΤΩΡ και την αξία της επένδυσής σας, σας προτρέπουμε ΝΑ ΚΑΤΑΨΗΦΙΣΕΤΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 3-6.

ΣΑΣ ΖΗΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ – ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ  ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΤΕ ΤΟ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΑΡΕΤΕ ΘΕΣΗ

Η ΚΑΘΕ ΨΗΦΟΣ ΜΕΤΡΑΕΙ!

Με την υποστήριξη σας θα προστατεύσουμε και θα ενισχύσουμε το μεγαλύτερο Όμιλο υποδομών στην Ελλάδα.

Με την υποστήριξη σας θα δημιουργήσουμε βιώσιμη αξία για τους μετόχους και θα δημιουργήσουμε έναν ισχυρότερο Όμιλο.

Με την υποστήριξη σας, θα συνεχίσουμε την αναδιοργάνωση του Ομίλου  ΕΛΛΑΚΤΩΡ και θα τον τοποθετήσουμε στην ηγετική του θέση, ως έναν από τους κορυφαίους ομίλους υποδομών του κλάδου, αξιοποιώντας στρατηγικές δυνατότητες και την δύναμη του ισολογισμού του για επενδύσεις σε περιουσιακά στοιχεία, τεχνολογία και ανθρώπους.

Η ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΟΝΤΩΝ –  ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΕΝΑΝ ΣΑΣ

Με εκτίμηση,

Αναστάσιος Καλλιτσάντσης

Διευθύνων Σύμβουλος

 

Athens, Tuesday 19 January 2021

 

 

OPEN LETTER TO ELLAKTOR SHAREHOLDERS

 

The shareholders of ELLAKTOR are called to SUPPORT the Company’s CLEAR PLAN FOR SUCCESS

&

REJECT the draft resolutions presented by REGGEBORGH

 

 

Dear Shareholder,

 

You have an important decision to make regarding your investment in ELLAKTOR at the upcoming Extraordinary General Meeting, scheduled to take place on 27 January 2021.

 

The ELLAKTOR Board of Directors and management team (the “Company”) are committed to shareholder value creation while upholding the highest ethical standards and principles of good governance. In July 2018, with your support ELLAKTOR started a transformation journey, aiming to unleash its potential and generate long-term value for its shareholders.

ELLAKTOR’s transformation has been based on a solid 3-phase plan with clear objectives, driven by a set of critical implementation enablers:

 1. Best in Class Corporate Governance
 2. Transformation of ELLAKTOR’s Operating Model & Alignment of Stakeholder Interests
 3. New Strategic Plan

 

 

 

 

OUR PLAN

Phase 1 – Best in Class Corporate Governance – completed

Significant structural changes were implemented towards enhancing corporate governance, revamping risk management culture, as well as synergies’ exploitation and stopping value leakage. Special focus was given to Construction and the new organizational structure, along with the redesign of critical processes, significantly improved the effectiveness of AKTOR’s operating model.

Phase 2 – Transformation of ELLAKTOR’S Operating Model & Alignment of Stakeholder Interests – underway

We are currently focusing on business improvement and the turnaround of the Construction Business Unit. Following the launch & implementation of a €100m benefits generation Programme from AKTOR by 2023, the Programme is on track and aims to deliver higher benefits than originally planned. The financing needs of ELLAKTOR Group’s construction segment are gradually declining and its operating cash flow position is improving. Core to this strategy however is to secure the required funds – over and above AKTOR’s funding needs – which would significantly strengthen   AKTOR’s liquidity and provide the Group with the required flexibility and funding to proceed with its growth strategy and investment plan.

Phase 3 – New Strategic Plan – underway

Investments to create new value have also been made in brownfield concessions such as Alimos Marina, in renewables, via a strategic co-operation with EDP Renewables with an estimated value of the joint investment exceeding €1billion, and in solid waste treatment. ELLAKTOR is also aiming to enhance its concessions portfolio by at least one new motorway – e.g., Egnatia Odos – and to develop Cambas Park.

 

The Company’s leadership team continues to execute the complex transformation of the ELLAKTOR Group, and the Company now is in a position to improve value for its shareholders.

 

 

 

REGGERBORGH INVEST

 

In December 2020, Reggeborgh Invest B.V. requisitioned an Extraordinary General Meeting and submitted a series of proposals aiming to remove the ELLAKTOR Board of Directors.

REGGEBORGH is asking for the revocation of all board members and the election of a new board. by providing unfounded statements regarding the company’s financial results.

We want to ensure ELLAKTOR shareholders have all the facts to make an informed decision, rather than to rely on unverified sources

 

The facts are as follows:

 • Attempt to take control of the Company – by seeking to remove the entire ELLAKTOR board and replacing it with a weaker board, comprising only of their own candidates, REGGEBORGH is attempting to effectively take control of ELLAKTOR
 • Competition concerns – With a 30% stake in GEK TERNA – ELLAKTOR’s key competitor – there are serious competition issues which may materially impact the Greek infrastructure, concessions and energy sectors that are key to the Greek economy

Who is REGGEBORGH?

REGGEBORGH GROUP is an internationally active investment company, owned by the Wessels family, with a wide variety of investments, and an active focus in infrastructure.  They are the 100% owner of VolkerWessels, a leading Dutch integrated and diversified construction group, which they recently privatised. They are also by far the largest shareholder of GEK TERNA, the direct competitor of ELLAKTOR, with a 30% stake, which is almost double of that of the next one.

In September 2020, REGGEBORGH bought a fractional stake of 64,000 shares in ELLAKTOR. Since then, they accumulated small stakes from the market and now own circa 14% of ELLAKTOR. They also secured a call option for a further 12.55% – from Leonidas Bobolas. If such option is exercised their total ownership would reach circa 27%.

REGGEBORGH’s interest and actions therefore show that they consider ELLAKTOR to be undervalued, but despite claiming to the media that they are a minority shareholder they are making an activist attack on ELLAKTOR.

 

 

 

What is REGGEBORGH doing?

REGGEBORGH is promoting a view that “due to the company’s negative financial results, new management is required to inspire confidence in the investing public and the Company’s creditors, and to propose and implement a comprehensive plan for the restoration of the capital adequacy and dynamic restart of the Company”.

The justification to revoke the current Board of Directors of ELLAKTOR is vague and lacks substance. REGGEBORGH has not provided any arguments proving that investor and creditor confidence needs to be restored.

As per the Comments of ELLAKTOR’s Board of Directors, published in December 2020, since the new Board of Directors of ELLAKTOR took over in 2018, a great effort to completely re-organise and consolidate the Group is underway. This critically important effort has not been an easy task; nevertheless, it has already generated significant results and more importantly, it has laid the foundations for a dynamic recovery for the entire Group. The board and management have been transparent throughout this process and their actions have been reflected in the Company’s annual reports, which in turn have secured resounding shareholder support. Moreover, despite the adversities that the Board of Directors encountered during its tenure, investor trust – domestic and foreign – was also expressed through the successful raising of significant funds from the international capital markets during the issuance of the Bond in December 2019 and in January 2020, thus securing required funds and improving the structure of the Group’s balance sheet. The Company has publicly presented its positions and the comprehensive plan for its capital support as well as the course of its discussions with financial institutions and an agreed plan of action is underway.

REGGEBORGH’s proposal to replace the current Board of Directors with a new board that comprises of their proposed candidates does not meet international standards of best practice.

ELLAKTOR has gone to great lengths to enhance its corporate governance framework and this is recognised by international governance ratings agencies, such as ISS’ Quality Score, which measures governance risk of companies globally. ELLAKTOR ranks at the top of the league table of the FTSE/ATHEX Large cap index with a score of 2 (where 1 indicates low risk and 10 indicates high risk). It is also important to add that GEK TERNA has a score of 10, suggesting high governance risk indicating that REGGEBORGH, as the largest shareholder of GEK TERNA, for a significant period of time, has not suggested any governance improvements to date.

The board composition proposed by REGGEBORGH raises significant concerns for the following reasons:

 • Conflict of interest considerations – The proposed Chairman and CEO are exposed to a conflict of interest, due to their external duties and previous links with the Hellenic Asset Development Fund (HRADF), which is involved in tenders in which both ELLAKTOR’s and GEK TERNA’s subsidiaries participate
 • Independence concerns – No reference is made to whether the proposed independent members meet the independence criteria under both Law 3016/2002 and ELLAKTOR’s own corporate governance code
 • Board level of independence – Under the proposed composition of REGGEBORGH, the level of independence of ELLAKTOR’s Board of Directors would drop to 40% (the current level of independence of the board is at 55.5%); this falls below international best practice standards
 • Board composition – A composition of 5 members would be expected to downgrade the assessment concerning the rules regulating the company’s current corporate governance

In conclusion, REGGEBORGH does not appear to be interested in high standards of corporate governance, that align with international best practice. This explains the poor standards of their board proposals.

After all the efforts ELLAKTOR has undergone over the last two years, REGGEBORGH effectively proposing to downgrade the current level of governance attained at ELLAKTOR is unacceptable. Seeking to remove a competent board of directors to replace it with candidates exposed to conflicts, suggests that REGGEBORGH is not concerned about the best interests of the Company.

The concerns expressed are also supported by the two largest international proxy advisors, Institutional Shareholder Services (ISS) and Glass Lewis & Co, who have analysed the dissident proposals and have both recommended to institutional shareholders to vote AGAINST the REGGEBORGH proposals.

 

REGGEBORGH has not provided a strategic plan

The ELLAKTOR Board and management team have outlined a detailed roadmap for the future success of the Company that we believe will enhance value for all shareholders. REGGEBORGH has not made public any alternate business plan that would provide a better solution for ELLAKTOR shareholders.

It is therefore apparent that REGGEBORGH, being the largest shareholder of GEK TERNA, in which it has invested a significant amount of money, has an unknown and undisclosed plan for the future of ELLAKTOR, the primary competitor of GEK TERNA.

 

 

What would be the impact of REGGEBORGH having large stakes in both GEK TERNA and ELLAKTOR?

REGGEBORGH is already the largest shareholder by far, with a stake of 30% in GEK TERNA and now it has secured a minimum stake of circa 27% in ELLAKTOR. This means that REGGEBORGH is seeking to control of the two largest infrastructure groups operating in Greece. This would obviously raise significant competition concerns.

Firstly, the actions of REGGEBORGH are being reviewed under EU competition law. REGGEBORGH’s intentions are also currently being reviewed by the Hellenic Competition Commission.

Having the largest stake of our primary competitor, GEK TERNA and trying to take control of ELLAKTOR also begs the questions:

 • Will this serve the interests of the ELLAKTOR Group and all the shareholders of the Company or will it serve the interests of GEK TERNA’s shareholders?

 

 • Will REGGEBORGH support ELLAKTOR in its efforts to maximise shareholder value autonomously?

What would be the socio-economic impact of REGGEBORGH’s moves for the infrastructure sector?

Firstly, REGGEBORGH, through its combined stakes in ELLAKTOR and GEK TERNA stands to benefit from €32 billion of Covid-19 emergency relief funding which would also support Greece’s infrastructure, renewables and construction sectors. Secondly, ELLAKTOR, with over 5,000 Greek employees, is one of the largest employers in the Greek economy. REGGEBORGH has to date not provided any information to ELLAKTOR and its shareholders neither on its strategic plan for the company nor its intentions regarding ELLAKTOR’s human capital. This suggests a risk for thousands of jobs. Interested shareholders of ELLAKTOR may wish to raise these questions with REGGEBORGH directly: info@reggeborgh.nl

In conclusion, REGGEBORGH has provided limited to no information and mischaracterized ELLAKTOR’s Board of directors and management in a deliberate attempt to divert attention away from what is really at stake in this proxy battle: what is the right vision and future for ELLAKTOR and who is best qualified to oversee the execution of the Company’s strategy to deliver shareholder value?

ELLAKTOR’S Board and management offer you a clear plan targeting for the continued success of the Company and further enhancing of shareholder value and they stand committed to acting and defending the interests of all stakeholders.

In contrast we believe REGGEBORGH offers a weaker board slate, lower standards of corporate governance, no strategic plan, and no plan for the future of the company.

 

We believe the choice is clear. To protect the value of your investment we urge you to VOTE AGAINST RESOLUTIONS 3-6.

 

 

 

WE ASK FOR YOUR SUPPORT – WE CALL ON YOU TO USE YOUR VOICE AND VOTE

EVERY VOTE COUNTS!

With your support we will seek to protect and strengthen the largest infrastructure Group in Greece.

With your support we will seek to generate sustainable shareholder value and create a stronger Group.

With your support we will continue the transformation of ELLAKTOR and seek to position it in its rightful place, as one of the sector’s leading infrastructure groups, drawing on strategic capabilities and balance sheet strength to invest in assets, technology and people.

 

THE LONG-TERM SUCCESS OF THE COMPANY WILL BENEFIT ALL STAKEHOLDERS AND THAT INCLUDES EACH AND EVERY ONE OF YOU

 

 

Yours sincerely

 

 

Anastassios Kallitsantsis

Chief Executive Officer