Άνοδος για την δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου

Άνοδος για την δύναμη του ελληνικού εμπορικού στόλου

  • Όπως αναπαρίσταται από τον Πίνακα 1, η ολική χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, τον περασμένο Σεπτέμβριο σημείωσε αύξηση της τάξεως του 0,1%, συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2018. Μείωση κατά 3,9% σημειώθηκε επίσης κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2018 προς το 2017.

5

Το Γράφημα 1 που παρατίθεται παρακάτω δείχνει την πορεία της Δύναμης και της Ολικής Χωρητικότητας των ελληνικών εμπορικών πλοίων (100 ΚΟΧ και άνω), σε μηνιαία βάση από τον Ιανουάριο του 2017 έως και τον Σεπτέμβριο του 2019.

6

Να σημειωθεί ότι ως ελληνικός εμπορικός στόλος ορίζεται το σύνολο των εμπορικών πλοίων που είναι νηολογημένα στην Ελλάδα και ανήκουν σε πρόσωπα φυσικά ή νομικά που κατοικούν στην ελληνική επικράτεια. Η ελληνική σημαία που φέρουν τα ανωτέρω πλοία δείχνει ότι όλοι οι οικονομικοί και εμπορικοί κανόνες με τους οποίους διεξάγονται οι θαλάσσιες δραστηριότητές τους, όπως επιδοτήσεις ναυπηγήσεων, περιορισμοί φόρτωσης, αποθεματοποιήσεις αποσβέσεων και άλλες φορολογικές διατάξεις, καθορίζονται από τις αρμόδιες ελληνικές αρχές.

ΝΑΥΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ