Άνοδος 4,8% του δείκτη βιομηχανικής παραγωγής τον Φεβρουάριο

Αύξηση 4,8% σημείωσε ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής Φεβρουαρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2021, έναντι αύξησης 4,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2021 με το 2020, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 2,2%.

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Φεβρουαρίου 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 2,0%.

Τη μγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση παρουσίασε ο δείκτης του κλάδου παραγωγής προϊόντων καπνού, ενώ ο δείκτης του κλάδου λοιπών ορυχείων και λατομείων σημείωσε τη μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση σε μηνιαία βάση.

Κατά τη σύγκριση των δεικτών του Φεβρουαρίου 2022 με τους αντίστοιχους δείκτες του Φεβρουαρίου 2021, η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση καταγράφηκε στον κλάδο βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, ενώ η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στον κλάδο εξόρυξης μεταλλευμάτων.

Εξέλιξη Δείκτη Φεβρουαρίου 2022

Ι. Σύγκριση Φεβρουαρίου 2022 με Φεβρουάριο 2021 

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 4,8% τον μήνα Φεβρουάριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Φεβρουαρίου 2021, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

• Κατά 7,9% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων, κατασκευής ειδών ένδυσης, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων, κατασκευής επίπλων, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, κατασκευής μηχανημάτων και ειδών εξοπλισμού.

2. Από τη μείωση:

•       Κατά 0,1% του Δείκτη Παροχής Νερού.

•       Κατά 3,9% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

•       Κατά 10,7% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν οι μεταβολές των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης μεταλλευμάτων, λοιπών ορυχείων και λατομείων.

ΙΙ. Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2022 κατά 2,2%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2021, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

•       Κατά 5,2% του Δείκτη Μεταποίησης.

•       Κατά 0,9% του Δείκτη Παροχής Νερού.

2. Από τη μείωση:

•       Κατά 5,4% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

•       Κατά 16,0% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

IΙΙ.  Σύγκριση Φεβρουαρίου 2022 με Ιανουάριο 2022

Η αύξηση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 2,0% τον μήνα Φεβρουάριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2022, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:

•     Κατά 3,1% του Δείκτη Μεταποίησης.

2. Από τη μείωση:

•       Κατά 1,0% του Δείκτη Παροχής Νερού.

•       Κατά 2,4% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.

•       Κατά 3,7% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.