Ανοδος 2,99% για τον S&P500 στις 4300,39 μονάδες

Ανοδος 2,99% για τον S+P500 στις 4300 μονάδες