Ανεργία: Στο 11,6% τον Δεκέμβριο

Στο 11,6% διαμορφώθηκε το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας για τον Δεκέμβριο του 2022 έναντι 12,9% τον ίδιο μήνα του 2021 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 11,6% του Νοεμβρίου του 2022.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι  απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.150.724 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 78.907 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021 (+1,9%) και κατά 31.290 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2022 (+0,8%).

Οι άνεργοι ανήλθαν σε 545.372 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 57.565 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021 (-9,5%) και αύξηση κατά 6.170 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2022 (+1,1%).

Τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό (άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού), δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 3.119.710, σημειώνοντας μείωση κατά 52.195 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2021 (-1,6%) και κατά 40.027 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2022 (-1,3%).