Ανεργία: Πτώση στο 13,8% το πρώτο τρίμηνο του 2022

Πτώση στο 13,8% σημείωσε η ανεργίας στην Ελλάδα το α΄ τρίμηνο, από το 17,2% του α΄ τριμήνου του 2021. Το αντίστοιχο ποσοστό στο δ΄ τρίμηνο του 2021 διαμορφωνόταν στο 13,2%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ., ο αριθμός των απασχολουμένων ανήλθε σε 4.044.024 άτομα, παρουσιάζοντας μείωση κατά 0,2%, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 11,6%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 647.196 άτομα, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 4,8% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μείωση κατά 13,2%, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα άτομα που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού», δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία, ανήλθαν σε 4.364.575.

Ειδικότερα, τα άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού κάτω των 75 ετών ανήλθαν σε 3.157.587. Το ποσοστό τους μειώθηκε κατά 0,9% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 10,0% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.