Ανέλαβε επικεφαλής της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης ο Σταύρος Κωνσταντάς

Διευθυντής της Διεύθυνσης Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης (ΔΕΙΑ) ανέλαβε ο κ. Σταύρος Κωνσταντάς, σύμφωνα με το οργανόγραμμα της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος, όπως αυτό αναγράφεται στην επίσημη ιστοσελίδα της Τράπεζας.

Αντικατέστησε την κα Ιωάννα Σεληνιωτάκη, η οποία αποχώρησε λόγω συνταξιοδότησης.

Ποιος είναι ο Σταύρος Κωνσταντάς

Ο κ. Κωνσταντάς ολοκλήρωσε τη θητεία του ως CEO της Εθνικής Ασφαλιστικής στις 31 Δεκεμβρίου 2022. Τη θέση αυτή κατείχε από το Δεκέμβριο του 2018, ενώ είχε επίσης διατελέσει αναπληρωτής CEO της εταιρίας (2016 – 2018) και CFO, COO και γενικός διευθυντής.

Το 1991, προσλαμβάνεται στο Τμήμα Αναλογισμού στην ING Ζωής Ελλάδος. Έως το 1998, αναλαμβάνει διάφορες θέσεις ευθύνης στην Αναλογιστική Υπηρεσία και το 1999 ορίζεται Υπεύθυνος Αναλογιστής της Εταιρίας. Το 1999 αναλαμβάνει Operations Manager και από το 2002 έως το 2008 διατελεί Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών. Το 2009 ορίζεται Γενικός Διευθυντής για την προώθηση του Bancassurance με τη Τράπεζα Πειραιώς. Επίσης, διετέλεσε Αναπλ. Διευθύνων Σύμβουλος στο ΔΣ της ING Ζωής και Ζημιών, Διευθύνων Σύμβουλος της ING Bancassurance καθώς και μέλος του ΔΣ της ING Μεσιτικής και ING Piraeus JV.

Το 2010 εντάσσεται στην International Life ως Γενικός Διευθυντής (OPS, Finance, Risk)

Παράλληλα με τις αρμοδιότητες στην Εθνική Ασφαλιστική, είναι Πρόεδρος του ΔΣ της «Εθνικής Γενικών Ασφαλειών Κύπρου», της Εθνικής Ασφαλιστικής Κύπρου στον Κλάδο Ζωής και της «Garanta Asigurari SA» στη Ρουμανία. Επίσης, είναι Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της « Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας» και της «Ευρώπη ΑΕΓΑ».

Είναι κάτοχος πτυχιακού και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της Σχολής Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει ολοκληρώσει Αναλογιστικές Σπουδές και είναι κάτοχος Άδειας Αναλογιστή από το 1994.